Öppna geodata – länksamling

Här hittar du länkar till information om öppna data, exempelvis direktiv, lagar, initiativ och nyheter inom området. Öppna geodata är det vi fokuserar på när vi bygger upp denna länksamling. Har du tips är du välkommen att kontakta oss.

Lagar och direktiv

PSI-direktivet, från 2003 och reviderat 2013 (pdf på engelska)

Svenska PSI-lagen från 2010. Se även beslut om lagändringar 2015-05-06

Varför öppna data?

Samhällsnytta genom öppna data – film från Naturvårdsverket med Pernilla Näsfors, Björn Hagström och Karl Wettin.

Nya möjligheter med öppna data – film från Naturvårdsverket med Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborgs stad.

19 Fresh Open Data Stories – en massa goda exempel på tjänster och appar som tagit fram med öppna geodata!

Open Data Institutes fallstudier – bland annat om öppna adressdata och reseinformation

Information, initiativ och data

Nationellt

Lantmäteriets öppna data – Lantmäteriet arbetar aktivt för att i större utsträckning göra kartor och geografisk information fritt tillgängliga och fria att använda. Här hittar du myndighetens kartor och geografiska information som tillhandahålls som öppna data.

Naturvårdsverkets öppna data – Naturvårdsverkets tjänst för öppna data som innehåller karttjänster och geodata.

MSBs öppna data – Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) öppna data. Via denna sida når du bland annat nedladdningstjänster för de kartskikt som MSB har informationsansvar för inom Inspire-direktivet.

Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, SKL och kommunerna – Här finns Lantmäteriets, SKLs och kommunernas handlingsplan för öppna geodata (pdf, version 1.0 från 29 augusti 2014).

Vidareutnyttjande.se – E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information

SKLs ramverk för öppna data – SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar för att ta fram ett nationellt ramverk som ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data.

Öppnadata.se – plattform som pekar ut datakällor som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande.

Vitbok länkade öppna data – med syfte att skapa ökad kompetens och systematik kring processen för att tillgängliggöra länkade öppna data.

Kommuner

Open Stockholm – öppna data från Stockholms stad.

Öppna Helsingborg – ett långsiktigt projekt av Helsingborgs stad för att göra data från staden fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data. Flygfoto-API finns exempelvis bland de öppna datakällorna.

Checklista för att publicera öppna data – framtagen i projektet Öppna Helsingborg.

Öppna data från Linköpings kommun – Här finns bland annat geodata och intressepunkter. (Mer data kommer att tillgängliggöras 1 januari 2016.)

Örebro kommuns öppna data – Här finns bland annat kartdata och geodata

Internationellt

Global Open Data Initiative

Engelska Open Data Initiative

Amerikanska Open Data Initiative

Open Data Handbook – Vad, varför och hur? Guider, goda exempel/fallstudier, presentationer, artiklar med mera kring öppna data.

Open Data Index – Se hur Sverige ligger till i denna karta med index för öppna nationella data i världens länder.

5-star Open Data – Tim Berners-Lees femstjärnemodell för öppna data (En trappstegsmodell som visar olika nivåer av öppna data och nyttan av dem).

Rapport: Open Data for Sustainable Development (pdf) – framtagen av Världsbankens Open Data team

European Data Portal (BETA)– metadata om offentlig sektors data som finns tillgängliga via portaler för öppna data i europeiska länder. 

Seminarier och presentationer

Se presentationer om öppna geodata från Geoinfo 2015, ULI Geoforums årliga mötesplats som hölls 7-8 oktober i Malmö.

Se presentationer från Öppna geodata i kommuner, ULI Geoforums seminarium den 9 december 2015 i Stockholm.

Lantmäteriets seminarium Så klarar vi hinderbanan och når ett samhälle med mer öppna geodata på Almedalsveckan 2015, den 30 juni.

Se även 2014 års seminarium "Geodata – ska de prissättas och i så fall hur?" i Almedalen, 2 juli 2014.