Öppna geodata – länksamling

Som en del av vårt projekt Information och utbildning om öppna geodata (2015) har vi här samlat länkar till information om öppna data, med fokus på geodata. Här hittar du exempelvis direktiv och lagar, regeringsuppdrag, studier, initiativ och vägledningar inom området. Vi håller sidan uppdaterad även efter projektet avslutats. Har du tips är du välkommen att kontakta oss.

Lagar och direktiv

PSI-direktivet, från 2003 och reviderat 2013 (pdf på engelska)

Svenska PSI-lagen från 2010. Se även beslut om lagändringar 2015-05-06

Varför öppna data?

Samhällsnytta genom öppna data – film från Naturvårdsverket med Pernilla Näsfors, Björn Hagström och Karl Wettin.

Nya möjligheter med öppna data – film från Naturvårdsverket med Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborgs stad.

19 Fresh Open Data Stories – goda exempel på tjänster och appar som tagits fram med öppna geodata!

Open Data Institutes fallstudier – bland annat om öppna adressdata och reseinformation.

Information

Uppdrag

Riksarkivets regeringsuppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter – uppdraget pågår från 1 juli 2016 till 31 december 2018. Riksarkivets delrapport om uppdraget från 2017-09-08.

Lantmäteriets regeringsuppdrag att kartlägga effekterna av öppna geodata – slutrapport överlämnad 2017-05-31.
Tidigare aktuellt projekt: Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, SKL och kommunerna – Här finns Lantmäteriets, SKLs och kommunernas handlingsplan för öppna geodata (pdf, version 1.0 från 29 augusti 2014).

Studier

Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata – en forskningsstudie genomförd på Handelshögskolan i Stockholm, beställd av Geforum Sverige och finansierad av Vinnova och Lantmäteriet.

Stöd och vägledning

Vidareutnyttjande.se – E-delegationens vägledning för hur du tar fram öppna data.

SKLs ramverk för öppna data – SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar för att ta fram ett nationellt ramverk som ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data.

Öppnadata.se – plattform som pekar ut datakällor som öppnats upp för vidareutnyttjande.

Öppna data – en guide för beslutsfattare – från Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

datahotell.se – som ett led i att främja utvecklingen har IIS startat ett datahotell där det offentliga Sverige kan lägga upp sin information.

Vitbok länkade öppna data – med syfte att skapa ökad kompetens och systematik kring processen för att tillgängliggöra länkade öppna data.

Tre viktiga saker att tänka på innan ni släpper era öppna data – tips från Björn Hagström i en artikel i Computer Sweden 2016-11-01

Introduktion till PSI-data, öppna data och länkade data – inlägg på Västra Götalandsregionens utvecklingsblogg 2017-03-27

Öppna datakällor

Statliga myndigheter

Lantmäteriets öppna data – Lantmäteriet arbetar aktivt för att i större utsträckning göra kartor och geografisk information fritt tillgängliga och fria att använda. Här hittar du myndighetens kartor och geografiska information som tillhandahålls som öppna data.

Naturvårdsverkets öppna data – Naturvårdsverkets tjänst för öppna data som innehåller karttjänster och geodata.

MSBs öppna data – Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) öppna data. Via denna sida når du bland annat nedladdningstjänster för de kartskikt som MSB har informationsansvar för inom Inspire-direktivet.

Kommuner

Detta var de kommuner som 2015 hade vissa öppna geodata:

Open Stockholm – öppna data från Stockholms stad.

Öppna Helsingborg – ett långsiktigt projekt av Helsingborgs stad för att göra data från staden fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data. Flygfoto-API finns exempelvis bland de öppna datakällorna.

Checklista för att publicera öppna data – framtagen i projektet Öppna Helsingborg.

Öppna geodata i Linköpings kommun – Här finns bland annat geodata och intressepunkter. 

Örebro kommuns öppna data – Här finns bland annat kartdata och geodata

Internationellt

5-star Open Data – Tim Berners-Lees femstjärnemodell för öppna data (En trappstegsmodell som visar olika nivåer av öppna data och nyttan av dem).

European Data Portal – metadata om öppna data från offentlig sektor i EU-länder. Här kan du söka efter dataset och få information och utbildning om hur man tillhandahåller och använder öppna data.

Global Open Data Initiative

Amerikanska Open Data Initiative

Engelska Open Data Initiative

Open Data Handbook – Vad, varför och hur? Guider, goda exempel/fallstudier, presentationer, artiklar med mera kring öppna data.

Open Data Index – Se hur Sverige ligger till i denna karta med index för öppna nationella data i världens länder.

Rapport: Open Data for Sustainable Development (pdf) – framtagen av Världsbankens Open Data team

Seminarier och presentationer

Från 2015:

Se presentationer om öppna geodata från Geoinfo 2015, Geoforums tidigare årliga mötesplats som 2015 hölls 7-8 oktober i Malmö.

Se presentationer från Öppna geodata i kommuner, Geoforums seminarium den 9 december 2015 i Stockholm.

Lantmäteriets seminarium Så klarar vi hinderbanan och når ett samhälle med mer öppna geodata på Almedalsveckan 2015, den 30 juni.

Se även 2014 års seminarium "Geodata – ska de prissättas och i så fall hur?" i Almedalen, 2 juli 2014.