I december 2010 skickade Geodatasekretariatet ut den andra av årligen återkommande nöjdhetsundersökningar för användare av Geodataportalen. Nu finns en sammanställning av enkätresultatet publicerad. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad användare av Geodataportalen tycker om innehållet och vilken information de förväntar sig att finna på portalen - för att kunna göra förbättringar.

Läs mer

Lantmäteriet och Geodatrådet arrangerar ett kostnadsfritt seminarium med fyra parallella workshops den 27 april. Platserna är begränsade så gör din anmälan direkt. Följande ämnen finns att välja mellan:

Läs mer

Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Men regeringen har i dag inga planer på att skjuta till extra pengar – utan vill bidra genom att bjuda in till samtal om internet. Det säger it-minister Anna-Karin Hatt i en intervju med DN.se. En digital agenda för Sverige - en strategi för bättre utnyttjande av statens befintliga resurser - ska tas fram, och vad passar bättre i strategin än ökad och breddad användning av geografisk IT!?

Läs mer