Stockholm, 20 december 2010

Viktig bekräftelse av svensk 3D teknik för internationell expansion

Agency9, en ledande svensk leverantör av internetbaserade 3D lösningar för kommunikation och samverkan i samhällsbyggnad, har tillsammans med norska Blom ASA vunnit uppdraget att leverera en webbaserad 3D-lösning för trafikplanering till Oslo stad.

Läs mer


ULI kommer att arrangera GEOINFO 2011 och en internationell workshop på tema SDI 3-5 oktober i Uppsala. Arrangemanget kommer att ha SDI (Spatial Data Infrastructure) som huvudtema. Mer information kommer i början av 2011 men vi tar nu gärna emot funderingar och synpunkter.

Den 9 december vid det första partssammanträdet för geodatasamverkan träffades ett 20-tal myndigheter och skrev under avtal. Samverkansavtalet innebär bland annat nya möjligheter att få tillgång till geodata från statliga myndigheter och kommuner - via geodataportalen. Den enklare tillgången till geodata kommer att underlätta t ex viktiga saker som miljöarbete och räddningsinsatser.

Läs mer