Det går minst sagt bra för mätteknikföretaget Hexagon. I det fjärde kvartalet 2014 gjorde Hexagon en vinst före skatt på 166 miljoner euro. Det lyfte aktien med 7 procent på Stockholmsbörsen.

Läs mer

Den 28-29 januari samlades nära 160 personer på Svenskt Vattens och ULI Geoforums konferens VA-GIS 2015 i Stockholm. Och deltagarna var nöjda! Här kan du läsa vad några av dem tyckte om dagarna.

Läs mer

På Lunds universitet har forskaren Veiko Lehsten tagit fram ett verktyg (DataGURU) som gör forskares kartdata tillgängliga. Tack vare det nya verktyget finns det nu möjlighet för universitetets forskare att både sprida sina egna och hitta andras forskningsdata av rumslig karaktär. Det rimmar bra med de ökande kraven på öppna data i samband med vetenskapliga publiceringar.

Läs mer i Lunds universitetsmagasin

Nu finns en interaktiv webbaserad 3D-modell av Kvarnholmen i Nacka tillgänglig på internet. Modellen fungerar direkt i alla webbläsare både på dator, smartphone och surfplatta. Den kräver inga specialprogram eller plug-ins; det enda som behövs är en bra internetuppkoppling för att utforska framtidens Kvarnholmen.

Läs mer

Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas. Nu finns de första resultaten från den pågående inventeringen.

Läs mer