Geodatasekretariatet har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur frågor som rör infrastrukturer för geodata tas upp inom GIS-utbildningar på högskolenivå. Enkäten visar att delar av infrastrukturen för geodata introduceras i de flesta kurser, men att den har låg prioritet i utbildningen.

Läs mer

Europeiska kommissionens JRC (Joint Research Center) meddelar att kommissionen kommer att tillgängliggöra offentliga data, inklusive geografiska data, oavsett om det är för kommersiell eller icke kommersiell användning. De uppmanar också nationella myndigheter att följa detta exempel.

Läs mer

På Swecos kontor i Västerås jobbar idag cirka 100 konsulter inom arkitektur, miljö, energi och industri. Nu får de sällskap av Swecos konsulter inom geografisk IT. I januari 2012 börjar Eva-Mi Einvall som ny gruppchef med uppgiften att starta upp Swecos verksamhet inom geografisk IT i Västerås.
Läs mer