Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas.

Läs mer

En forskningsrapport om Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö är resultatet från EMMA-programmet. Detta forskningsprogram har finansierats genom utlysning från Naturvårdsverkets forskningsanslag. Flera olika myndigheter, universitet och företag har medverkat i programmet.

Läs mer

Under tio år har proffsversionen av Google Earth kostat 399 dollar per år, men nu kan tjänsten användas gratis. Skillnaden mellan Google earth och Google earth pro är att den senare ger tillgång till extra funktioner. Det går bland annat att filma när en virtuellt flyger runt jorden, mäta byggnader i 3D samt skriva ut bilder i HD. 

Vill du använda Google earth pro så kan du hämta en licensnyckel.

Nu blir det enklare att uppdatera byggnadsgeometrier, adresser och i framtiden även lägenheter till Lantmäteriet – direkt från Topocad. Idag använder många kommuner LINA vilket innebär dubbelarbete. I och med leveransmodulens tjänstebaserade uppdatering i Topocad kan kommunen ladda upp och ner BAL-data direkt till eller från sin lokala databas. Fel elimineras och kvalitén på datan höjs.

Läs mer