Nu finns en interaktiv webbaserad 3D-modell av Kvarnholmen i Nacka tillgänglig på internet. Modellen fungerar direkt i alla webbläsare både på dator, smartphone och surfplatta. Den kräver inga specialprogram eller plug-ins; det enda som behövs är en bra internetuppkoppling för att utforska framtidens Kvarnholmen.

Läs mer

Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas. Nu finns de första resultaten från den pågående inventeringen.

Läs mer

Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas.

Läs mer

En forskningsrapport om Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö är resultatet från EMMA-programmet. Detta forskningsprogram har finansierats genom utlysning från Naturvårdsverkets forskningsanslag. Flera olika myndigheter, universitet och företag har medverkat i programmet.

Läs mer