SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige, vilket medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom vattenmiljöområdet. Det skriver SMHI på sin webbplats. Kartläggningen ska vara klar 2017.

Läs mer

På ULI Geoforums årsmöte den 27 mars valdes ledamöter till föreningens styrelse 2012. De nya styrelsemedlemmarna tror vi kommer att bli mycket värdefulla för ULI Geoforums strategiska arbete.

Läs mer

Den 27 mars på Kartdagarna håller ULI Geoforum både ett extra årsmöte och ordinarie årsmöte 2012. Föreningens ordinarie årsmöte 2012 kommer att hållas i enlighet med förslaget till föreningens nya stadgar, som godkändes på årsmötet 4 oktober 2011 i Uppsala, under förutsättning att det extra årsmöte som hålls alldeles innan (kl 15.15 i samma lokal) bekräftar stadgeändringen.

Läs mer