Position 2015 delar ut utmärkelser för bästa e-tjänst och bästa app i inom samhällsbyggnadsområdet, innovativa investeringar inom GIS/BIM samt bästa examensarbete. Du är välkommen att nominera en organisation eller person till en utmärkelse! Sista dag att nominera är 1 mars.

Läs mer

I december 2013 avslöjade biltillverkaren Volvo att företaget planerade ett försök med 100 självkörande bilar på infartsvägarna till Göteborg redan 2017. Volvo rapporterar nu att ett nätverk av sensorer, molnbaserade positioneringssystem plus intelligenta broms- och styrtekniker finns på plats för Drive Me, som projektet kallas.

Läs mer

SIS har tagit fram ett förslag till ny utgåva av standarden för detaljplaner. Standarden ska kunna användas även för äldre regelverk och kommande förändringer i regelverken. Du kan lämna synpunkter på remissen. Sista svarsdatum är 16 mars.

Läs mer

Tryggaörebro, i samarbete med Missing People, använder sig av Cartesias app ProSmart LT för att öka säkerheten hos sina medborgare. Med hjälp av trygghetstelefonen erbjuds de en "vän i luren" som kan följa dem på kartan om de känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen.

Läs mer

Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med skogsbruket och andra markanvändare. Renbruksplaner som stöds av GIS, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Detta tekniksprång berättar Per Sandström om i en doktorsavhandling från SLU.

Läs mer