UN-GGIM, United Nations Initiative on Global Geospatial Information Management, är ett forum som ger FNs medlemsländer möjlighet att på en övergripande nivå diskutera, främja och koordinera globala aktiviteter inom geodataområdet. Forumet bildades 2011 och i oktober 2014 etablerades den europeiska organisationen – UN-GGIM Europe, där Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson nu är ordförande.

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad, i samarbete med bland annat Lantmäteriet, är nu i slutfasen av ansökningsarbetet till ett strategiskt innovationsprogram inom BIM, GIS och industriella processer. Den fullständiga ansökan ska lämnas in till Vinnova den 5 februari. Många organisationer engagerar sig nu med att stötta ansökan genom att skriva avsiktsförklaringar och genom att lämna synpunkter på ansökningstexten.

Läs mer

padlock-globeDen 26-27 maj arrangerar vi Open Source GIS Sweden 2015 i Stockholm. Dela med dig av dina erfarenheter inom området! Förslag på presentationer och workshoppar vill vi ha senast 23 februari.

Läs mer