Strax över hundra deltagare fick en bred inblick i vad som pågår i Sverige kring användning av öppna program och öppen källkod när Open Source för GIS 2011 hölls i Stockholm 1-2 mars. Utvärderingen visar på mycket nöjda deltagare och inför nästa års Open Source för GIS finns idéer på hur seminariet ska göras ännu bättre! Årets presentationer finns nu som videoklipp.

Läs mer

Lantmäteriet arrangerar ett seminarium om geodatasamverkan i Stockholm 27 april. Följ utvecklingen och var med och påverka genom att delta. Seminariet ger möjlighet till frågor och diskussion i fyra parallella workshops som behandlar olika delar av arbetet med att få fram en fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Läs mer

Jajja Magazine skriver 23 mars att Facebook Deals som nyligen lanserades i Storbritannien är på gång i Sverige, enligt Facebooks nordenchef Martin Ingemansson. Detta är ett bra exempel på Location Based Services - något som ULI planerar ett seminarium om i höst.

Läs mer

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om att bolagisera Metria.  Det är ett beslut i linje med regeringens uppfattning att konkurrensutsatt verksamhet inte bör bedrivas i myndighetsform.

Läs mer