GEOINFO 2011 avslutades igår och ULI riktar ett stort tack till alla som var med och gjorde GEOINFO 2011 till en givande mötesplats! Årets arrangemang hölls i Uppsala 3-5 oktober med tema GIS-användning och infrastruktur för geodata. Nytt för i år var de workshops som arrangerades på konferensens sista dag. Under GEOINFO hölls också Nordic SDI Seminar ett arrangemang av ULI, GI Norden och EUROGI.

Myndigheter och organisationer anser att det finns behov av en nationell strategi för klimatanpassning som stöd för nationellt och regionalt klimatanpassningsarbete. ULI, Lantmäteriet och GISPROCESS bjuder därför in till KlimatGIS-dagarna 2011, 29-30 november i Stockholm. KlimatGIS-dagarna 2011 fokuserar på processer, strategisk planering och analys.

klimatgis-468

Läs mer

ULI planerar nu för en workshop där deltagarna ska få jobba med och göra analyser på NNH-data. Workshopen hålls preliminärt 6 december. Mer information kommer inom kort.

laptop-greenapple-310