Med hjälp av detaljerade kartor på sin webbplats tillgängliggör Umeå kommun luftföroreningsdata för alla som är intresserade av stadens miljö. Politiker och tjänstemän har fått ett lättillgängligt beslutsunderlag samtidigt som den intresserade allmänheten enkelt kan ta reda på hur det står till med luften som umeåborna andas.

Läs mer