SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige, vilket medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom vattenmiljöområdet. Det skriver SMHI på sin webbplats. Kartläggningen ska vara klar 2017.

Läs mer

På ULI Geoforums årsmöte den 27 mars valdes ledamöter till föreningens styrelse 2012. De nya styrelsemedlemmarna tror vi kommer att bli mycket värdefulla för ULI Geoforums strategiska arbete.

Läs mer