Adtollos programvara Topocad har breddats med funktioner för maskinguidning. För att kunna arbeta med maskinguidning behövs ingen separat modul utan funktionerna nås via fältmodulen som ingår i basmodulen.

Läs mer

Idag, den 18 juni, höll ULI Service AB (ULI Geoforums servicebolag) bolagsstämma. Till ny ordförande valdes då Lennart Sjögren, egenföretagare (Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB) som också är styrelsemedlem i Kartografiska Sällskapet. Sanna Sparr Olivier,  mät- och kartchef i Botkyrka kommun, och sedan ett par år styrelsemedlem i ULI Geoforum, valdes in som ledamot i bolagsstyrelsen. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Läs mer

SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige, vilket medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom vattenmiljöområdet. Det skriver SMHI på sin webbplats. Kartläggningen ska vara klar 2017.

Läs mer