En forskningsrapport om Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö är resultatet från EMMA-programmet. Detta forskningsprogram har finansierats genom utlysning från Naturvårdsverkets forskningsanslag. Flera olika myndigheter, universitet och företag har medverkat i programmet.

Läs mer

Under tio år har proffsversionen av Google Earth kostat 399 dollar per år, men nu kan tjänsten användas gratis. Skillnaden mellan Google earth och Google earth pro är att den senare ger tillgång till extra funktioner. Det går bland annat att filma när en virtuellt flyger runt jorden, mäta byggnader i 3D samt skriva ut bilder i HD. 

Vill du använda Google earth pro så kan du hämta en licensnyckel.

Nu blir det enklare att uppdatera byggnadsgeometrier, adresser och i framtiden även lägenheter till Lantmäteriet – direkt från Topocad. Idag använder många kommuner LINA vilket innebär dubbelarbete. I och med leveransmodulens tjänstebaserade uppdatering i Topocad kan kommunen ladda upp och ner BAL-data direkt till eller från sin lokala databas. Fel elimineras och kvalitén på datan höjs.

Läs mer

UN-GGIM, United Nations Initiative on Global Geospatial Information Management, är ett forum som ger FNs medlemsländer möjlighet att på en övergripande nivå diskutera, främja och koordinera globala aktiviteter inom geodataområdet. Forumet bildades 2011 och i oktober 2014 etablerades den europeiska organisationen – UN-GGIM Europe, där Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson nu är ordförande.

Läs mer