Snart är det nytt år och det innebär också förändringar i ULIs styrelser. På årsmötet för föreningen ULI, som hölls 21 oktober, utsågs fem nya ledamöter för 2011:

Läs mer

ULI välkomnar de nya medlemmarna:

  • Flens kommun
  • Nybro kommun
  • Värmdö kommun

Mellan 6 oktober och 17 november 2010 fanns en kort enkät på ULIs webb om tillgänglighet till geodata.

Det var 118 personer som svarade på enkäten. Av dessa angav drygt 90 procent att deras organisations användande av geodata bidrar positivt till samhällets utveckling, och drygt 80 procent menade att deras användande skulle öka om geodata av intresse var fritt tillgänglig.

Här presenteras resultatet

På ULIs årsmöte den 21 oktober presenterades ett förslag till nya stadgar som årsmötet tillstyrkte med några justeringar. För att fastställa stadgarna bjuder vi in alla medlemmar till ett extra årsmöte den 10 november.

Läs mer