På Lunds universitet har forskaren Veiko Lehsten tagit fram ett verktyg (DataGURU) som gör forskares kartdata tillgängliga. Tack vare det nya verktyget finns det nu möjlighet för universitetets forskare att både sprida sina egna och hitta andras forskningsdata av rumslig karaktär. Det rimmar bra med de ökande kraven på öppna data i samband med vetenskapliga publiceringar.

Läs mer i Lunds universitetsmagasin

Nu finns en interaktiv webbaserad 3D-modell av Kvarnholmen i Nacka tillgänglig på internet. Modellen fungerar direkt i alla webbläsare både på dator, smartphone och surfplatta. Den kräver inga specialprogram eller plug-ins; det enda som behövs är en bra internetuppkoppling för att utforska framtidens Kvarnholmen.

Läs mer

Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas. Nu finns de första resultaten från den pågående inventeringen.

Läs mer

Genom att inventera mer än 25 000 vägtrummor i Gävleborgs län har Skogsstyrelsen och SLU tagit fram ett underlag till nya kartor som visar hur vatten flödar i terrängen. På sikt kan det bidra till att körskador kan förebyggas.

Läs mer