Den 27 mars på Kartdagarna håller ULI Geoforum både ett extra årsmöte och ordinarie årsmöte 2012. Föreningens ordinarie årsmöte 2012 kommer att hållas i enlighet med förslaget till föreningens nya stadgar, som godkändes på årsmötet 4 oktober 2011 i Uppsala, under förutsättning att det extra årsmöte som hålls alldeles innan (kl 15.15 i samma lokal) bekräftar stadgeändringen.

Läs mer

Geodatasekretariatet har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur frågor som rör infrastrukturer för geodata tas upp inom GIS-utbildningar på högskolenivå. Enkäten visar att delar av infrastrukturen för geodata introduceras i de flesta kurser, men att den har låg prioritet i utbildningen.

Läs mer

Europeiska kommissionens JRC (Joint Research Center) meddelar att kommissionen kommer att tillgängliggöra offentliga data, inklusive geografiska data, oavsett om det är för kommersiell eller icke kommersiell användning. De uppmanar också nationella myndigheter att följa detta exempel.

Läs mer