Vintersjöfart i Östersjön pågår året runt oavsett isförhållanden. För att samordna och organisera isbrytningsverksamheten optimalt, använder isbrytarna i Sverige, Finland och Estland ett gemensamt informations- och ledningssystem för isbrytning i Östersjön. Avancerad teknologi gör det nu möjligt att utveckla systemet vidare, och Sjöfartsverket har tillsammans med Trafikverket i Finland inlett ett projekt för att skapa ett nytt och omfattande system (IBNext).

Läs mer

Den 26 februari tog FN beslut om en ny resolution som uppmanar till ökat samarbete kring jordobservation. Målet med FN-resolutionen är att utveckla en mer exakt global referensram för bättre kartering och övervakning av jorden, och då särskilt klimatförändringar.

Läs  mer om FN-resolutionen på kartverket.no

Addnodes dotterbolag Cad-Q har utvecklat en ny webbaserad tjänst som ger bra stöd för ökad dialog mellan en kommun och dess invånare. Med den digitala kartan som utgångspunkt kan kommuninvånarna enkelt rapportera något farligt eller trasigt, eller vara med och bidra med idéer för att vidareutveckla kommunen.

Läs mer