GEOINFO 2015 – en succé!

Närmare 250 personer samlades i Slagthuset i Malmö under GEOINFO 2015. Utvärderingen visar att konferensen blev en succé. Flera deltagare intevjuades även på plats, se mingelbilder och deltagarkommentarer från dagarna.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och gjorde konferensen till en inspirerande mötesplats! Planeringen inför GEOINFO 2016 sätter snart igång!

Amerikansk geodesignexpert i 3D-spåret

brooks-patrickBrooks Patrick är en geodesignexpert och landskapsarkitekt, från Esri i USA, som jobbar med geodesign och 3D-GIS inom stadsplanering, arkitektur och spelutveckling. Vi har nu nöjet att meddela att han kommer till GEOINFO!

Läs mer

Nytt i programmet

De senaste veckorna har vi fått in några nya spännande programpunkter. Chad Chatterton från det globala spelbolaget Massive Entertainment och den amerikanska geodesignexperten Brooks Patrick, från Esri, är ett par av de nya talarna.

Läs mer

Kustzonsplanering för hållbarhet

billudden-sgu-150

Halva Sveriges befolkning bor nära kusten. Kustområden har också ofta känsliga naturmiljöer och är sårbara i ett förändrat klimat med stigande havsnivåer. Geografisk information och GIS behövs för att ge underlag och lösningar för hållbar kustzonsplanering. Därför har vår medlem Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit initiativ till och lagt programmet för ett spår på detta tema.

Läs mer

Deltagarlista GEOINFO 2015

Nu kan du se vilka andra som anmält sig till GEOINFO 2015! Du hittar en deltagarlista i pdf-format på konferensens anmälningssida. Listan uppdateras kontinuerligt. Deltagare som i sin anmälan angett att deras namn inte ska finnas på webben är borttagna ur listan. 

Visa mer