Broschyr för kunskapsspridning om värdet av geodata

Broschyr för kunskapsspridning om värdet av geodata

Vi har tagit fram en broschyr som presenterar hur geodata bidrar till smart och hållbar samhällsutveckling. Här hittar du intervjuer med bland andra tidigare jämställdhets- och bostadsministern Märta Stenevi, Enköpings kommundirektör Ulrika K Jansson och Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, samt goda exempel på användning av geodata. 

 – Broschyren har vi arbetat fram för att kunna sprida lättillgänglig och trevlig information om geodatasektorn samt om Geoforum. Vi hoppas att den kommer till stor användning och vi vill tacka alla som har bidragit till att den blev så bra, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Läs mer och använd broschyren