Sladdar kopplade till pappershög
Nellemann på bloggen: Dags för analogt att bli digitalt

Geodata och GIS är centrala delar i samhällsbyggandet och vårt arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper är centralt för hur vi i Sverige når målen om 33 % snabbare byggtid, en kostnadsminskning i processen med 33 % samt en hållbar planering som minskar miljöbelastningen med 40 % (Källa: Smart Built Environment).

Det finns mycket att göra framöver för att vi ska kunna arbeta digitalt i samhällsbyggnadsprocessen. För att genomföra transformationen från analog till digitalt krävs uthålligt ledarskap på alla nivåer.

Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Rapportens slutsats: Hindret för en digital process är att information i samhällsbyggandet är analog och utan standard. Informationen är inte heller tillgänglig för den som behöver den – varken för exploatörer eller för handläggarna av ärenden.

Rapporten pekar på att det behövs

  • en nationell plattform för tillgång till relevant geodata. Då kan informationen bli tillgänglig för exploatörer och andra behovsägare samt för handläggare som ska pröva samhällsbyggnadsprojekt
  • en nationell samordning av grundläggande information i samhällsbyggnadsprocessen
  • ökad standardisering av information
  • standardisering av e-ansökan för bygglov – en förutsättning för automatiserade beslut.

Med ”plattform” menas ett koncept för att samordna olika aktörers informationshanteringstjänster för att informationen enklare ska bli åtkomlig i e-tjänster och handläggningssystem, enligt rapporten.

Vad kan Geoforum göra för att det som föreslås i rapporten blir verklighet? Vad vi redan gör är detta:

  • Vi lyfter de goda exempel på smarta arbetssätt som finns runtom i landet. Det gör vi till exempel i ett Geoforummagasin om digitalisering som kommer med Dagens Samhälle den 23 april. Vi vill på så sätt nå beslutsfattare i kommunerna som behöver digitala satsningar.
  • Med vårt nyhetsbrev till 1500 prenumeranter sprider vi goda exempel på smarta arbetssätt.
  • Vi gör kunskapshöjande insatser – till exempel vår konferens Arbeta Smart inom planering & byggande 2-3 maj i år
  • Vi bjuder in till samtal och paneldiskussioner där vi belyser de utmaningar som finns.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

susanne nellemann ek

Fler blogginlägg