Uppsala
Geodatanyheter från kommuner

Kommunernas kart- och geodata-avdelningar arbetar med att ge GIS-stöd till förvaltningarnas verksamhet, förbättra medborgarnas tillgång till kommuninformation genom karttjänster och effektivisera geodatainsamling. Vissa kommuner har även GIS-ansvariga på olika förvaltningar. Läs om vad Uppsala kommun, Göteborgs stad, Gävle kommun med flera har levererat inom geodataområdet den senaste tiden.

I Uppsala kommun jobbar man med en digital grundplattform som ska få kommunen att uppfattas som en mer enhetlig gentemot uppsalabor och företag. Redan nu finns en kommungemensam geografisk plattform med geografisk information och kartstöd. Nyttan är att alla i organisationen kan titta på en kartbild och se olika verksamheters information. IT-strategen Sara Johansson berättar mer i voister.se och i denna intervju. 

I slutet av november släppte Uppsala sin nya karttjänst. I kartan kan kommuninvånarna kan hitta massa mer nyttig information på ett användarvänligt sätt. Karttjänsten är en del av den nya kommungemensamma GIS-plattformen.

Gävle kommun har tagit beslut om öppna geodata och avsatt pengar i budgeten för 2018. Arbetet med kommunens öppna data kommer att påbörjas under året. Pengarna kommer att gå till tillgängliggörande av data och ersättning för det inkomstbortfall som GIS-avdelningen står inför, berättar IT-strategen Marie Nilsson

Stockholms stad blev årets digitaliseringskommun och Helsingborgs stad årets kvalitetskommun. Och visst har geodataavdelningarna på dessa kommuner gjort insatser som lett till detta. 

Läs även nyheterna:

2017-12-13: Gotland får 26 miljoner till stort digitaliseringsprojekt

2018-01-16: Mapillary underlättar inventering i Helsingborg

2018-01-18: Göteborg har släppt luftkvalitets- och bullerkartor

2018-02-05: Ny modern karttjänst i Mariestads kommun