Quantcast

Gröna staden Helsingborg - karta och gatuvy
Mapillary underlättar inventering i Helsingborg

Helsingborg stad har gjort geospatial data tillgänglig på mapillary.com, där bilder och data finns till anställda och allmänhetens förfogande. Den automatiskt extraherade kartdatan kompletterar stadens befintliga databas och hjälper till att ge en översikt över stadens tillgångar.

År 2013 tog Helsingborg stad gatubilder över hela kommunen med hjälp av en kamera med inbyggd GPS. Då var syftet att dokumentera markbeläggning och vägunderlag. Under 2017 samarbetade Helsingborg stad och Mapillary för att tillgängliggöra dessa bilder för allmänheten genom att publicera dem online.

På Mapillary är det möjligt att automatiskt extrahera linjedata från Helsingborgs bilder och visa var trottoarer, trafiköar, vägräcken och så vidare, finns. Kombinerad med andra datakällor skapar detta en mer komplett bild av stadens tillgångar. Speciellt användbart blir detta när man kan göra en snabb inventering av nybyggda områden, innan någon varit ute och kartlagt ett område.

Genom att analysera gatubilder blir det möjligt att komplettera befintliga dataset, automatiskt få förändringar från de senast tagna bilderna i jämförelse med de gamla, samt reducera tid och arbete som läggs på att inventera en stads tillgångar.

Läs mer om det på Mapillarys blogg

Nyheter i media

Hittade inte flödet

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo