Projektkartan i Mariestads kommun
Ny modern karttjänst i Mariestads kommun

Mariestads kommun har de senaste åren haft ett tydligt fokus på digitalisering och tillgängliggörande av information för invånarna. Som en del av ett verksamhetsmål under 2017 har Mät- och geodataenheten nu tagit fram en ny digital tjänst som gör att kommunen kan tillgängliggöra all lägesbunden information. Tjänsten är baserad på öppna APIer.

– Vi jobbar mot digitalisering och tillgänglighet för våra invånare. Idag förväntar man sig att kunna ta del av information på ett tillgängligt sätt. Man ska kunna ta del av informationen var man än befinner sig, genom mobilen. Det ställer krav på oss att leverera genomtänkta digitala och smarta tjänster, säger Göran Persson, nuvarande chef för Mät- och geodataenheten i Mariestads kommun.

Lägesbunden information tillgängliggörs

De senaste åren har kommunen haft ett tydligt fokus på digitalisering och tillgängliggörande av information för invånarna. Bland annat har digitala blanketter, utvecklad hemsida, digitaliserad synpunktshantering, appar och digital anslagstavla lanserats. Som en del av ett verksamhetsmål under 2017 har mät- och geodataenheten nu tagit fram en helt ny digital tjänst.

Detta har möjliggjorts genom att teknisk kompetens rekryterats (Anders Persson, GIS-ingenjör) för att bygga en egen digital lösning baserat på öppna APIer. Tjänsten möjliggör att kommunen kan tillgängliggöra all typ av information som är lägesbunden. Just nu prioriteras tre olika tjänster: projektkartan, parkeringskartan och en detaljplanetjänst.

Projektkartan

Projektkartan visar aktuella vägarbeten, avstängda gator, byggnationer, renoveringar och arbeten i kommunens regi som på något sätt påverkar stadsmiljön och framkomligheten.

Parkeringskartan

Parkeringskartan visar alla kommunala parkeringsplatser där man kan stå mer än fyra timmar samt kommunens husbilsuppställningsplatser. Korttidsparkeringar finns inte med på kartan.

Detaljplanetjänst

Detaljplanetjänsten visar alla antagna detaljplaner i Mariestads kommun. Här kan man gå in och titta på vilka regler som gäller vid bygglov för den egna tomten.

Framtida karttjänster

– Det finns egentligen inga gränser för vad vi kan presentera i tjänsten. Allt som har en position på en karta går att visa. Tanken är att vi ska ta fram tjänster som visar lekplatser, återvinningsstationer och idrotts- och fritidsanläggningar härnäst, säger Anders Persson, GIS-ingenjör och tillträdande chef för mät- och geodataenheten vid Mariestads kommun, som är personen bakom tjänsten.

– Vår mät- och geodataenhet har under det senaste året åstadkommit en stor utveckling inom geodataområdet. En utveckling som såväl enskilda kommuninvånare som kommunens egna verksamheter kommer ha stor nytta av framöver. Enheten leder utvecklingen inom området bland kommunerna i Sverige, vilket gör mig både imponerad och stolt, säger Mikael Nordin, teknisk chef i kommunen, om arbetet med de digitala tjänsterna.

Här hittar du karttjänsterna