Vi är mycket glada att kunna presentera Salems kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Salem är en av flera kommuner som under det första kvartalet förstärkt föreningens nätverk. Elisabeth Argus är kommunens plan- och exploateringschef sedan i höstas. Här berättar hon bland annat om vilken nytta de ser av medlemskapet och vad hennes avdelning jobbar med just nu kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess och obrutna informationsflöden. 

Läs mer

Östhammars kommun är ny medlem i Geoforum Sverige. Vi är mycket glada att en till kommun förstärker nätverket. Här svarar GIS-samordnaren Birgitta Bergström på några frågor om vilken nytta de ser av medlemskapet och hur de jobbar för en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Läs mer

Vi har nu det stora nöjet att presentera RISE som ny medlem i Geoforum Sverige. RISE är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 medarbetare. Vi ställde några frågor till Andreas Huss som är projektledare på RISE. Han ser Geoforum som ett naturligt forum för diskussion om digital samhällbyggnadsprocess. 

Läs mer

Vi är glada att få hälsa Arvidsjaurs kommun välkommen som medlem i Geoforum Sverige. Ännu en kommun förstärker alltså föreningens nätverk. Vi ställde tre korta frågor till Arvidsjaurs GIS-samordnare Erika Resin som jobbar på avdelningen Plan och mark på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer