Sommarkänsla vid en sjö i Ovanåkers kommun.
Nya medlemmen Ovanåkers kommun satsar på kvalitet

Ovanåker är ny medlem i Geoforum Sverige, och vi är mycket glada att få hälsa ännu en kommun varmt välkommen till föreningen! Jens Olsson är GIS-ingenjör i Ovanåkers kommun och finns på Kommunstyrelseförvaltningen. Vi ställde några frågor till honom om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad de jobbar med nu inom GIS- och kartområdet och kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess. 

Vad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av medlemskapet?

jens olsson ovanakers kommun– Vi ser en stor nytta i att få tillgång till de utbildningar och webbinarier med mera som Geoforum erbjuder. Jag tror och hoppas att detta kommer att hjälpa oss med kunskap och inspiration, säger Jens Olsson, GIS-ingenjör, Ovanåkers kommun.

Vilken fråga eller vilket område anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– Fortsätt jobba med information och kunskapsspridning om geodata och hållbara digitala processer. För att stödja oss och andra att utveckla våra arbetssätt så vi drar nytta av de möjligheter som finns idag.

Vad jobbar du och dina kollegor med nu inom kart- och GIS-verksamheten och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– Kommunen jobbar med att få igång digitala flöden för till exempel bygglov. Vi jobbar också också med informationsspridning internt, då vi nu är i ett planeringsskede när det gäller digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Inom Kart&GIS prioriterar vi just nu kvalitetshöjande jobb av till exempel primärkarta och tittar på möjligheten att teckna DRK-avtal, avslutar Jens Olsson.

Vi hälsar Ovanåkers kommun och Jens och hans kollegor välkomna till föreningen!

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige 

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.