Telia logotyp och drönare på ett fält
Nya medlemmen Telia värdesätter harmonisering och öppna data

Vi har nu det stora nöjet att presentera Telia som ny medlem i Geoforum Sverige. Telia erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals kunder att vara uppkopplade och kommunicera, göra affärer och bli underhållna. För det krävs det så klart geodata. Camilla Sund på Telia berättar här bland annat om utvecklingsfrågor inom geodataområdet som de tycker är viktiga och om hur de använder maskininlärning.

Vi ställde några frågor om medlemskapet och hur de jobbar med geodata till Camilla Sund, som är nätinformationsansvarig på Telia. Hon och hennes kollegor ansvarar för hanteringen av geografisk information på Telia, både den nätinformation de själva producerar och äger samt geodata som finns i deras system och kommer från externa parter.

camilla sund teliaVad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av ert medlemskap?

– Det händer mycket inom området för geodata just nu och utvecklingen går snabbt framåt. Vi vill hänga med i denna utveckling och ligga i framkant i att nyttja geodata på ett effektivt sätt. Geoforum har många intressanta evenemang och informationskanaler som hjälper oss att hålla oss uppdaterade om vad som är på gång, både nationellt och internationellt. Vi hoppas kunna skapa ett nätverk med organisationer som har liknande behov som vi.

Vilken fråga eller vilket område tycker du är viktigast för Geoforum att jobba med och varför?

– Telia jobbar över hela landet och behöver således rikstäckande data. Vi har stora utmaningar i att till exempel kommuner hanterar sin MBK-data (Mätning, beräkning, kartering) på olika sätt och har olika avtalsstrukturer. Harmonisering och öppna data är därför två kärnfrågor för oss. Även en tydlig digitaliseringsstrategi som gör att data kan återanvändas i flera steg känns som en viktigt hörnsten i digitaliseringsarbetet.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum Sverige?

– Vi hoppas kunna bidra med perspektiv och infallsvinklar från företagssidan som kan hjälpa både kommuner och andra organisationer att driva på utvecklingen av geodata. Vi hoppas även kunna vara ett bollplank för utvecklingsfrågor gällande hur stora infrastrukturbolag skulle kunna nyttja geodata på ett effektivt sätt.

Vilka projekt jobbar ni med nu, som har särskilt stor koppling till geodataområdet?

– Allt arbete som rör infrastrukturen har en stark koppling till geodataområdet. Det gäller allt ifrån projektering, underhåll och felsökning till att sätta upp prissättningsområden för till exempel kampanjer. Automation med hjälp av maskininlärning är något som vi jobbar intensivt med nu. För att detta ska bli så framgångsrikt som möjligt har vi nu extra fokus på att höja datakvaliteten, även detta med hjälp av maskininlärning, säger Camilla Sund, nätinformationsansvarig på Telia.

Vi är mycket glada att Telia nu förstärker Geoforum Sveriges nätverk och säger varmt välkommen till Camilla och hennes kollegor inom Telia! 

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.