Medarbetarna på plan- och exploateringsenheten i Salem.
Nya medlemmen Salem satsar på ökad kunskap inom digital samhällsbyggnad

Vi är mycket glada att kunna presentera Salems kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Salem är en av flera kommuner som under det första kvartalet förstärkt föreningens nätverk. Elisabeth Argus är kommunens plan- och exploateringschef sedan i höstas. Här berättar hon bland annat om vilken nytta de ser av medlemskapet och vad hennes avdelning jobbar med just nu kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess och obrutna informationsflöden. 

Vad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av medlemskapet?

– Eftersom vi arbetar med frågor där geodata är en grundläggande förutsättning är det av stor vikt att följa utvecklingen av geodata i en digital samhällsbyggnadsprocess. Vi hoppas och tror att ett medlemskap ska stärka vårt lokala arbete med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Geoforums breda utbud av olika mötesplatser kommer att bidra till ökad kunskap och inspiration till förnyelse och till ett tvärsektoriellt samarbete.

Vilken fråga eller vilket område anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– Kunskapsspridning kring utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess är en viktig fråga för Geoforum. Samhällsbyggnadsprocessen är omfattande och komplex varför det är viktigt att helheten förmedlas och att den information som skapas oavsett om den går under benämningen Geodata, GIS, BIM eller Excel kan återanvändas. Det är också viktigt att Geoforum fortsätter på den inslagna banan att skapa mötesplatser tvärsektoriellt, kroka arm med andra branschföreningar som ger möjlighet för olika yrkesgrupper och organisationer att träffas och utbyta tankar och erfarenheter.

Vad jobbar din avdelning med nu kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– Vi på plan- och exploateringsenheten arbetar just nu med att bli grundade i vad en digital samhällsbyggnadsprocess innebär för oss. Det gör vi genom en serie workshops. Vi har till exempel haft workshops om möjligheterna med parametrisk design och om olika skanningsmetoder för att öka kunskap om hur informationen kan användas i tidiga planeringsprojekt. Vi har också sett till att leveranser av strukturplaner över Salems Centrum har levererats i originalformat i 3D i IFC 2x3 och Archicad. Detta för att undersöka hur informationen i tidiga skeden kan återanvändas i det kommande arbetet med detaljplanering. Därutöver kommer Salem tillsammans med övriga kommuner på Södertörn att implementera ett nytt stöd för kartproduktion och karttjänster, vilket ökar möjligheterna ytterligare för digitaliseringsåtgärder, säger Elisabeth Argus, plan- och exploateringschef, Salems kommun.

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.