Flygbild över Ekerö
Nya medlemmen Ekerö jobbar för smidiga arbetsflöden av geodata

Vi är mycket glada över att få hälsa Ekerö kommun välkommen som medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde tre korta frågor till GIS-ingenjören Henrik Rundqvist som jobbar på planavdelningen i kommunen.

henrik rundqvist ekerö kommunVad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av medlemskapet?

– Det händer mycket inom både den digitala samhällsbyggnadsprocessen och öppna data som kommunen behöver bevaka. Geoforum verkar vara ett bra nätverk för dessa områden där olika aktörer kan bidra och göra sin röst hörd. Vi är en liten organisation och hinner inte alltid bevaka allt som händer. Genom att bli medlem hoppas vi få information och ett bra stöd i viktiga frågor.

Vilken fråga eller vilket område anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– Den digitala samhällsbyggnadsprocessen är viktigast eftersom den påverkar så många och det finns många frågetecken.

Vad jobbar din avdelning med nu kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– Vi inför i år verksamhetssystem för smidiga arbetsflöden av geodata och jobbar med processbeskrivningar. Vi arbetar aktivt med att höja kvaliteten på våra geodata och fokuserar på data som är viktiga i den digitala samhällsbyggnadsprocessen, säger Henrik Rundqvist, GIS-ingenjör, Ekerö kommun.

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige.

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.