Flygbild över nybyggda bostäder i Staffanstorp
Nya medlemmen Staffanstorps kommun samarbetar med Kävlinge

Staffanstorps kommun samarbetar med Kävlinge kommun i geodatafrågor. Nu har de valt att bli medlem i Geoforum Sverige. Vi är mycket glada att ytterligare två kommuner förstärker nätverket. Här svarar Sebastian Andrén Gaudin, chef för avdelningen Geoinfo, på frågor om vilken nytta de ser med medlemskapet, kommunsamarbetet och vad de jobbar med nu kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess. 

Vad fick er att vilja bli medlem i föreningen och vad hoppas ni få ut av medlemskapet?

sebastian gaudin staffanstorps kommun– Som förhållandevis ny inom ”branschen” så sökte jag på nätet efter intresseorganisationer och dylikt, och snubblade över Geoforum. Jag läste presentationen och fann det intressant att bli medlem. Detta då vi på Geoinfo representerar två kommuner: Kävlinge och Staffanstorp. Geoinfo består i sig av två sektioner, en kart/mätsektion och en GIS-sektion som arbetar i båda kommunerna. Det vi hoppas få ut är såklart nätverkande inom branschen, möjligheter till utbildningar, föreläsningar, webbinarer/seminarier men även att ha möjlighet att i samverkan föra upp nya utmaningar och frågor på dagordningen för Geoforum att driva, säger Sebastian Andrén Gaudin, avdelningschef Geoinfo, Staffanstorps och Kävlinge kommun.

Vilken fråga eller vilket område anser du är viktigast att Geoforum Sverige arbetar med och varför?

– Vi ser med stor nyfikenhet, både som möjlighet och som utmaning, på 3D inom samhällsbyggnadsprocessen. För oss, som både är kartproducenter och visningsansvariga, är detta oerhört spännande och intressant för att det ger goda möjligheter till att enklare visualisera planer för både våra medborgare och för folkvalda och kollegor inom andra avdelningar. En annan fråga som är viktig är debatten kring öppna data och de följder som detta kan få för samhället i stort.

När och varför skapades en gemensam geodataavdelning för Kävlinge och Staffanstorp?

– Geoinfo skapades 2011 då de båda GIS-sektionerna i Kävlinge och Staffanstorp gick samman och började svara under en och samma nämnd. År 2016 var det dags för kart/mätsektionerna att gå samman och bli en del av Geoinfo. I och med detta skapas det synergieffekter gällande personalresurser, kostnader och intäkter. Kart/mätsektionen bär till exempel sina egna kostnader, och under årens lopp har vi byggt upp en god lokalkännedom kopplat till starkt kundfokus.

Vad jobbar avdelningen med nu kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

– För tillfället är en stor fråga huruvida Kävlinge och Staffanstorp ska ansluta sig till den nationella geodataplattformen eller skapa egna tillgängliggörandesystem. Geoinfo finns med som stöd för våra kollegor inom till exempel planavdelningarna. Denna digitalisering är ett viktigt steg i en smartare samhällsbyggnadsprocess som Geoinfo såklart stödjer. Därutöver har vi initierat ett arbete med att undersöka på vilket sätt vi ytterligare kan stötta våra kollegor inom respektive samhällsbyggnadsförvaltning i deras arbete. Man kan säga att Geoinfo finns både som utförar- och stödfunktion till våra kollegor inom till exempel plan, teknik och bygglov, säger Sebastian Andrén Gaudin.

Vi hälsar Staffanstorps kommun och Sebastian Gaudin med kollegor välkomna till föreningen!

Här hittar du alla medlemmar i Geoforum Sverige 

Är din organisation ännu inte medlem i föreningen, läs mer om medlemsnyttan och kontakta gärna Geoforum Sveriges vd Sofi Almqvist.