Pressmeddelande från IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance, Geoforum Sverige
2023-06-07

Mer kunskap om AI i ledningsgrupper och hos chefer. Nu startar AI Arena upp en ny tjänst som ska ta med samhällsbyggnadssektorns aktörer in i framtiden. AI-klivet hjälper till med allt från allmän kompetenshöjning till uppstart och tillämpningar av AI som kan skalas upp och stärka sektorn.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2022-04-29, STOCKHOLM

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Patrik André till ny ordförande. Patrik är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och ledamot i det nationella Geodatarådet. Han har lång erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor och stor kunskap om smart och hållbar samhällsutveckling med hjälp av geodata.

Läs mer

Vi bjuder in journalister och rapportörer att bevaka Arbeta smart inom planering och byggande 2021. På konferensen lyfter vi den senaste utvecklingen för digitala arbetssätt i samhällsbyggnadssektorn. Vi presenterar exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet kan uppnås med ny teknik. Vi har bjudit in ledande experter, inspiratörer och yrkesmän som delar med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2020-04-22, STOCKHOLM

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Jenny Carlstedt till ny ordförande. Jenny är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta städer och samhällen. Hon är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn – en högt prioriterad fråga för Geoforum.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2019-11-08, LINKÖPING

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik. Infrastrukturministern var en av talarna. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Läs mer
Visa mer