Patrik André ny styrelseordförande för Geoforum Sverige

PRESSMEDDELANDE 2022-04-29, STOCKHOLM

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Patrik André till ny ordförande. Patrik är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och ledamot i det nationella Geodatarådet. Han har lång erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor och stor kunskap om smart och hållbar samhällsutveckling med hjälp av geodata.

Vid Geoforum Sveriges digitala årsmöte den 28 april 2022 valdes Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen till ny ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Han efterträder Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco.

– Jag är verkligen hedrad över uppdraget. Geoforum verkar i en framtidssektor, så det är lätt att bli entusiastisk över möjligheterna i föreningen. Geodata är unikt bra på att skapa möjligheter och i takt med att geodatasektorn utvecklas blir vi bättre på att hantera såväl de stora frågorna för vår planet som dagliga klurigheter i näringsliv och förvaltning. Vi har en stor uppgift och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, kansliet och inte minst våra medlemmar, fortsätta att driva det viktiga arbete Geoforum gör, säger Patrik André, ny styrelseordförande i intresseorganisationen Geoforum Sverige.

Patrik André har arbetat med digitaliseringsfrågor och geodata på Skogsstyrelsen sedan 1989. Han drev tidigt utvecklingen av digitala verktyg för skogsägare, var geodatachef när Skogsdatalabbet, AI-satsningen och nationell laserskanning av skog etablerades. Han sitter även i Geodatarådet som är utsett av Sveriges regering att hantera frågor som rör geodata. Patrik André är ledamot i Geoforum Sveriges styrelse sedan 2021.
Vid årsmötet valdes också tre nya styrelseledamöter: Malin Sträng, Avdelningschef Kart och GIS Värmdö kommun, Eric Hjelmestam, Vd Metasolution och Åsa Jadelius, Digitaliseringsstrateg Sundsvalls kommun.

Geoforum Sveriges nya styrelse

Geoforum Sveriges styrelse har efter årsmötet 2022 följande uppställning, med representanter från såväl företag, kommuner och statliga myndigheter som akademin:

Patrik André, Skogsstyrelsen (ordförande)
Julie Améen, Atrium Ljungberg (vice ordförande)
Julia Björklund, Stockholms stad
Marcus Ygeby, Lantmäteriet
Petter Pilesjö, Lunds universitet
Marcus Bergman, Metria
Ulf Hedlund, Tyréns
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun
Marie Nilsson, Gävle kommun
Jin Moen, IoT Sverige/Uppsala universitet
Malin Sträng, Värmdö kommun
Eric Hjelmestam, MetaSolutions
Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun

I Geoforum Sveriges valberedning har ingått Anders Skoog, Osby kommun, Eva Nord, Agima Management AB och Malin Klintborg, Lantmäteriet. Valberedningen omvaldes på årsmötet med Eva Nord som sammankallande.

Kontakt

Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum Sverige
E-post: linn.noren@geoforum.se. Telefon: 070-310 16 79

Pressbilder

Foton finns på sidan geoforum.se/press


Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering. Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra fokusområden är: Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata; Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta samt Kompetensförsörjning - ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata. Läs mer på geoforum.se