PRESSMEDDELANDE 2020-04-22, STOCKHOLM

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Jenny Carlstedt till ny ordförande. Jenny är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta städer och samhällen. Hon är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn – en högt prioriterad fråga för Geoforum.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2019-11-08, LINKÖPING

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik. Infrastrukturministern var en av talarna. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2019-11-04, STOCKHOLM

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har utsett Sofi Almqvist till ny vd. Hon är idag enhetschef på exploateringskontoret, Stockholms stad, och vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Geoforum Sveriges arbete för samhällsnytta av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle kommer att intensifieras under Sofi Almqvists ledning. 

Läs mer

PRESSINBJUDAN 2019-10-28, STOCKHOLM

Drönare är en snabbt växande bransch som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Den 5-6 november går Sveriges största drönarkonferens av stapeln i flyghuvudstaden Linköping. Infrastrukturministern Tomas Eneroth kommer. Och det gör också världens största drönare!

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2019-07-01, STOCKHOLM

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som också verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering och önskar Susanne varmt lycka till i hennes nästa utmaning, säger Geoforums ordförande Eric Jeansson.

Läs mer

PRESSINBJUDAN 2019-06-12, STOCKHOLM

Att öppna upp och sluta ta betalt för kartdata från offentlig sektor är en förutsättning för snabbare digitalisering och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle, samt leder till ökad innovation hos företagen. Frågan är nu högst aktuell igen. EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna kartdata. Den 14 juni arrangerar Geoforum Sverige ett seminarium om Vägen fram till öppna data. Journalister och kommunikatörer är välkomna att delta.

Läs mer
Visa mer