PRESSMEDDELANDE 2017-05-10, STOCKHOLM

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Organisationen som samlar 200 medlemsorganisationer är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Den 9 maj höll branschorganisationen för geodataområdet, ULI Geoforum, sitt årsmöte. Medlemmarna röstade då igenom att föreningen ska byta namn till Geoforum Sverige.

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger branschorganisationens ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-12-16, STOCKHOLM

Data är råvaran i den digitala ekonomin. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet. I dag publicerades Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna kartdata i offentlig sektor. Studien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-12-01, STOCKHOLM

Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra det lättare att få tillstånd att använda drönare för samhällsnytta. Konferensen gav deltagarna hopp om en ljus framtid. Teknikutvecklingen inom området innebär stora och snabba förändringar i branschen.

– Med drönare kan man snabbt hämta hem helt uppdaterad kartinformation och skapa verklighetstrogna 3D-modeller av till exempel redan bebyggd miljö som ska kompletteras med ny bebyggelse. På konferensen har vi sett att tekniken är mogen och nyttorna är tydliga. Drönare är ett viktigt stöd till verksamheterna på till exempel stadsbyggnadskontoren i Sverige, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef ULI Geoforum.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-11-15, STOCKHOLM

Idag, den 15 november, presenterades resultat från Sveriges och Nordens första forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Branschorganisationen ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller kartdata som öppna data. Studien visar att en sådan reform i Sverige är samhällsekonomiskt lönsam. 

– Data är den nya råvaran i den digitala ekonomin, och kartdata, så kallad geodata, är särskilt värdefull. Att göra kartdata till öppna data är samhällsekonomiskt lönsamt för Sverige. Potentialen är i miljardklassen, säger Susanne Nellemann Ek, vd på branschorganisationen ULI Geoforum.

Bostads- och digitaliseringsministern har tagit emot och kommenterat studiens resultat.

– Det är viktigt att digitalisera och effektivisera plan- och byggprocesserna. Öppna geodata är en av byggstenarna för detta. Denna studie är, tillsammans med Lantmäteriets rapport, viktiga att ha som underlag i arbetet framöver, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-10-03, STOCKHOLM

Geodata och visualiseringsteknik används i lösningar för bästa möjliga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och transparens – inom till exempel krishantering och stadsbyggnad. På Geoforum 2016 den 4-5 oktober på Uppsala Konsert & Kongress finns närmare 50 talare på plats för att berätta om detta och om digitala
framgångar för uppåt 200 deltagare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2016-04-27, GÄVLE

Beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet behöver bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, har därför startat en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Studien genomförs av forskaren Eric Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer
Visa mer