Ny kampanj ska få fler att upptäcka geodata

Nu lanseras en ny kampanj med målet att väcka ungas intresse för geodatabranschen. Bakom initiativet står branschorganisationen Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med en mängd aktörer i branschen.

Geodata, det vill säga data kopplade till ett geografiskt läge, är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och används idag inom allt från stadsplanering, utveckling av infrastruktur, skogsbruk till klimatanpassning. Men i dag är det svårt att rekrytera personer med rätt kompetens inom geodata och behovet förväntas öka i takt med digitaliseringen av samhället. En ny satsning ska göra att fler unga får upp ögonen för vad geodata är och väljer en utbildning, och i förlängningen ett yrke, inom området.

– Vi har ett stort behov av att attrahera fler till geodatabranschen. Med den här kampanjen vill vi testa nya vägar att nå ut till unga så att fler förstår vad geodata är och vilka viktiga och spännande yrken som finns i vår bransch. Utan geodata kan vi inte bygga ett smart och hållbart samhälle, säger Sofi Almqvist, vd på Geoforum Sverige.

Med budskapet ”Sluta gissa om framtiden – svaret finns i geodata” lyfter kampanjen exempel på hur viktigt geodata är för samhällets utveckling. Kampanjen vänder sig till ungdomar på framför allt gymnasienivå och består av filmer som visas i sociala medier, främst på TikTok och Snapchat. Samtidigt lanseras också en helt ny webbplats med information om utbildningar och yrken i branschen. Studenter och yrkesverksamma från flera lärosäten, myndigheter, kommuner och företag medverkar.

– Vi vill stärka bilden av branschen och öka kännedomen bland unga. Vi behöver bli bättre på att berätta om vilka spännande yrken det finns och hur centralt geodata är i samhället. Geodata används i allt från att förutse översvämningar och skred till att utveckla nya tjänster för konsumenter och företag. Det här ökar våra möjligheter att rekrytera till en bransch som är i tillväxt, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Kampanjen lanseras den 1 februari. Se filmerna och webbplatsen här

Om initiativet

Bakom initiativet står branschorganisationen Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med många aktörer i branschen. Satsningen drivs som ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.  Representanter från dessa organisationer medverkar i projektet: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Research Institutes of Sweden (RISE), Lunds universitet, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun, Kalmar kommun, Luleå kommun, Haninge kommun, Katrineholm kommun, Esri och Tyréns.

Läs mer om projektet hos Geoforum

Lantmäteriets kartläggning av kompetensbehovet i branschen

Kontakt

Linn Norén, kommunikationschef Geoforum Sverige
E-post: linn.noren@geoforum.se. Telefon: 070-310 16 79

Pressbilder Geoforum