Laptop med Geoforums digitala årsmöte
Digitala tider!

VD på bloggen

I förra veckan genomfördes Geoforums årsmöte, för första gången digitalt. Det är sannerligen annorlunda tider och effekterna av coronavirusets utbredning tar längre tid än någon av oss kunde tro. Vi har nu blivit vana vid att möten ställs in och att vi istället träffas via en skärm. Det positiva är att vi utvecklas och blir bättre och bättre på att hålla digitala möten och seminarium.

Årsmötet digitalt

Deltagarna på årsmötet fick en genomgång kring verksamhetsåret 2019 och det ekonomiska resultatet samt planen för 2020. Här hittar du årsmöteshandlingarna och kan läsa mer om Geoforums verksamhet.

Jenny Carlstedt valdes till ny ordförande under årsmötet. Jenny är expert inom smarta städer och samhällen på Sweco, och har bland annat jobbat i Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”. Det är så roligt att Jenny är ny ordförande för Geoforum Sverige! Hon har stor kompetens inom geodata och samhällsbyggnadsbranschen, och har helt rätt bakgrund för rollen. Jenny kommer tillsammans med övriga styrelseledamöter och oss på kansliet bli en utmärkt kraft i arbetet med att lyfta geodataområdet i samhällsbyggandet. Du kan läsa mer om Jenny och de andra nyinvalda styrelseledamöterna på hemsidan.

Under årsmötet beslutades även om förändring av avgifterna från och med år 2021. Höjning av avgifterna säkerställer medlemsnytta, oberoende av intäkter från konferenser och arrangemang. Det behöver göras för att säkra upp en stabil verksamhet, oavsett yttre faktorer som kan påverka oss i framtiden. Kontakta mig om ni har frågor om förändringen.

Remisser

Geoforum har svarat på Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter om avgifter. Förslaget gäller bland annat drönarflygningar och dessa avgifter kommer att ingå i den nya lagen som gäller från 1 juli.

Vi kommer att ge synpunkter på Lantmäteriets förslag till HMK – Digital grundkarta 2020, tidigare benämnd Handledning Grundkarta, som innehåller krav och rekommendationer om standarder för utformning av digital grundkarta för detaljplanearbete.

Vi planerar även att ge synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter om planbeskrivning och kommer att hålla en digital workshop med medlemmar som vill engagera sig. Hör av dig till oss om du är intresserad av att delta.

Arbeta smart

Vi fortsätter att följa utvecklingen av coronapandemin och planerar för ett genomförande av mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 som vi flyttat fram till den 28–29 september. Vi har fått mycket positiv feedback på programmet för konferensen och en stor majoritet av de engagerade talarna kan medverka även de nya datumen. Gå gärna in och läs programmet på arbetasmart.nu. Vi återkommer under försommaren med ett helt uppdaterat program.

Vi planerar även för mötesplatserna Smart City Stockholm 2020 den 20–22 oktober på Stockholmsmässan, med tema Människan i centrum för den smarta och hållbara staden samt Sveriges största drönarkonferens UAS Forum 10–11 november 2020 i Linköping.

Hoppas vi ses på någon av dessa mötesplatser!

Kontakta oss!

Ni vet väl att ni medlemmar kan förmedla vad som händer i era organisationer och sprida nyheter och events via webben eller nyhetsbrevet?

Har ni behov av att nå ut med platsannons, har förslag på föredrag, vill sprida information och/eller har förslag på aktiviteter för föreningen, kontakta oss på kansliet

Ni når mig på mejl, LinkedIn och telefon.

Sofi Almqvist, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Sofi Almqvist vd Geoforum Sverige

Fler blogginlägg