Innovationsprojekt om geodata får finansiering

AI för insamling av geodata, digitala tvillingar, registrering av 3D-fastigheter och implementation av informationsmodell för 3D-stadsmodeller. Flera projekt som rör geodata, och som involverar Geoforums medlemmar, har beviljats finansiering i innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysningar.

Smart Built Environment har beviljat 29 projekt medel i sina senaste utlysningar. Projekten delar på 46,5 miljoner kronor i stöd vilket matchas med en lika stor samfinansiering från sektorn.

Flera av projekten har koppling till geodata och involverar Geoforums medlemmar:
 

GAIA: AI för insamling av grundläggande geodata

Projektledare: Karl Nilsson och Andreas Jonsson, Göteborgs Stad
Projektet syftar till att automatisera de mest tidskrävande momenten i arbetet med kartering av kommuner och städer, genom att tillämpa maskininlärning för tolkning och kartering av högupplösta flygbilder. Projektet involverar Göteborgs stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Malmö kommun, Alingsås kommun, Chalmers, Linköpings universitet, Savantic och Decerno. Tanken är att tekniken vara replikerbar för landets alla 290 kommuner.
 

3CIM – implementation och etablering

Projektledare: Maria Uggla, Stockholms stad
Projektet 3CIM har tidigare tagit fram en informationsmodell för 3D-stadsmodeller. I det här fortsättningsprojektet ska man arbeta vidare med implementation och etablering av projektresultaten. Geoforum har tidigare skrivit om projektet, läs mer här.
 

Nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad

Projektledare: Camilla Berggren-Tarrodi, RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektet ska skapa en nationell hubb för digitala tvillingar. Geoforum har skrivit om ett tidigare projekt som utrett frågan, läs mer här.
 

Visual Sweden City Platform

Projektledare: Erik Telldén, Linköpings universitet
Projektet syftar till att undersöka hur olika insamlingsmetoder kan användas för att stärka varandra i skapandet av digitala tvillingar.

Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter

Projektledare: Jesper Paasch, Högskolan i Gävle
Projektet undersöker hur fastighetsregistret och den nuvarande handläggningen kan moderniseras och hur informationen kan visualiseras, t.ex. genom att använda 3D-byggnadsmodeller i redovisningen.
 

Digital vision Kista – Stockholms väg till en digital tvilling

Projektledare: Uwe Stephan, Stockholms stad
Projektet ska tillämpa tidigare lösningar utvecklade inom de olika deltagande organisationerna och skapa en digital tvilling över Kista
 

Digitala bryggan

Projektledare: Torbjörn Rost, Östersunds kommun
Syftet med projektet är att utveckla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom att integrera digital detaljplaneinformation med kommunens e-tjänst för bygglov.
 

Även AI Arena, som Geoforum Sverige är med och driver, beviljades medel för fortsättningsprojektet AI-klivet. Läs mer om det här

Se alla projekt som beviljats medel i Smart Built Environments senaste utlysningar