Nationell hubb för digitala tvillingar föreslås

En nationell hubb för digitala tvillingar behövs och RISE föreslås som aktör för att bygga upp en sådan hubb. Det visar en utredning som gjorts inom Smart Built Environment.

Rapporten är skriven av Andreas Ask, E&A Development. Utredningen föreslår att det statliga forskningsinstitutet RISE initierar och driver en nationell hub för digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn. Rekommendationen baseras på en serie intervjuer med möjliga aktörer. 

Hubbens huvudsakliga drivkrafter ska enligt rapporten vara att:

  • skapa och förvalta ett informationsramverk för digitala tvillingar i den svenska samhällsbyggnadssektorn
  • driva internationalisering inom området
  • bygga nätverk och uppmuntra till samarbete mellan aktörer i syfte att homogenisera det s k digitala tvillinglandskapet i Sverige
  • genom digitala tvillingar bidra till teknisk, ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet.

Geoforum Sverige är en av aktörerna som deltagit i utredningen. 
– Vi ser positivt på förslaget om en nationell hubb för digitala tvillingar. Vi bidrar gärna som intressent till en framtida hubb, kommenterar Sofi Almqvist, Vd Geoforum rapporten.

Utredningen har gjorts som en fortsättning på två projekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment har dock inte formellt mandat att utse en organisation att starta upp en hub för digitala tvillingar, utan projektet har syftat till att utreda förutsättningarna och identifiera en part som bedöms ha goda förutsättningar att framgångsrikt leda en hubb.

Läs mer

Utredning för fortsättning av projekt Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn