SIS logo i profilbild Arbeta smart inom planering & byggande
SIS arrangerar spår på Arbeta smart inom planering & byggande

I arrangemanget av Arbeta Smart inom planering & byggande 2018 samarbetar Geoforum Sverige och Lantmäteriet med SIS kommitté för geodata (SIS/TK 323). Det innebär att de arrangerar ett spår om hur vi arbetar smartare med standarder. Fokus är ramverk och standarder för geodata och fysisk planering. Detta spår på konferensen ersätter i år "Geodatastandardiseringens dag" som SIS arrangerar.

SIS-spåret har tre pass:

• Arbeta smartare med stödjande ramverk
• Smarta standarder i samhällsbyggnadsprocessen
• Geodatastandardisering i världen.

Läs programmet här.