Breakout 3 maj – Arbeta smartare med standarder

SIS är partner till Arbeta smart inom planering & byggande 2018 och arrangerar ett breakout-spår den 3 maj om ramverk och standarder för geodata och fysisk planering.

Detta spår ersätter i år konferensen Geodatastandardiseringens dag som SIS/TK 323 (geodatakommittén inom SIS) arrangerar.

Tider: 3 maj kl. 08.30-14.30.

08.30–10.00

Arbeta smartare med stödjande ramverk

Moderator: Mikael Jardbrink, planarkitekt, Boverket

Arbeta smartare med stödjande ramverk

Agneta Engberg, samordnare ramverk för geodata, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 323 (Geodata)

Vad är nyttan med att ha nationell och internationella standarder inom geodata? Vad har kommittén geodata för uppdrag? Vem kan påverka arbetet? Vilka kopplingar finns till den nationella geodatastrategin?

pdfAgnetas presentationsbilder om ramverk

Prioriterade standarder, handledning, vägledning, utbildning

Mats Åhlin, projektledare, SIS, Swedish Standardisation Institute

Se exempel på vad som finns tillgängliga. Hur hittar jag rätt bland alla standarder? Kan jag lära mig mer om standarder inom geodata.

pdfMats presentationsbilder om vägledning

Best practise och användningsfall

Carl-Erik Zetterlund, sektionschef, Lantmäteriet

Ett arbete pågår med att effektivisera hanteringen av Lantmäteriets produktdokumentation samtidigt som värdet för kunden ska öka. Vi skapar en samlad och enhetlig information om vårt data och våra produkter med utgångspunkt på kundperspektivet och med grund i ISO 19131.

pdfCarl-Eriks presentationsbilder

Agneta Engberg, samordnare ramverk för geodata, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 323

Flera myndigheter och organisationer använder sedan lång tid tillbaka grundläggande internationella geodatastandarder. Några sammanfattande exempel ges på detta, samt varför man valt denna väg.

pdfAgnetas presentationsbilder om användning

 

10.00–10.30 FIKA OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

10.30–12.00 

Smarta standarder i samhällsbyggnadsprocessen

Moderator: Agneta Engberg, samordnare ramverk för geodata, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 323

Hur Svensk Geoprocess bidrar till svensk standardisering

Ulrika Roos, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 533 (Byggnadsinformation)

Projektet Svensk geoprocess har tagit fram geodataspecifikationer för nio teman. Specifikationerna beskriver olika datamängders innehåll och har karaktären av en ”bruttolista” och syftet är att dessa specifikationer ska kunna användas för ett enhetligt utbyte av data mellan olika parter i samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel så utgör specifikationen för Byggnader också en bra grund för att skapa en svensk standard för byggnadsinformation.

pdfUlrikas presentationsbilder om Svensk geoprocess

Dataleveranser kring Bygglovsärenden

Ulrika Roos, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 533

Den tekniska specifikationen SIS-TS 637010:2014 har nu funnits i fyra år. Specifikationen har ambitionen att bidra till en automatiserad verksamhetsutveckling för kommunernas leveranser av information kring byggloven till Skatteverket och SCB. Hur har den då använts och tagits emot? Vad händer nu?

pdfUlrikas presentationsbilder om bygglov 

Standard för överföring av digitala detaljplaner

Anders Hallmén, planeringschef, Sollentuna kommun

Hur går standardisering till i praktiken och hur används standarder i praktiken? Anders Hallmén har varit med på hela resan: från ett initiativ från GISS-föreningen i Stockholm via en lång process i en Teknisk kommitté till att digitaliseringen enligt standarden nu är genomförd i Sollentuna. Anders berättar och reflekterar runt det vi lärt oss på vägen.

pdfAnders presentationsbilder

Planera på rätt plats (Adress + Ortnamn)

Ebba Löndahl-Åkerman, teknisk lantmätare, Södertälje kommun och ordförande SIS/TK 466 (Belägenhetsadresser)
Ulrika Roos, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet och ordförande SIS/TK 533
Leif Nilsson, ortnamnsexpert

Varför är det viktigt att sätta rätt adress på en fysisk plats? Hur hjälper vi räddningstjänst, färdtjänst, post, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag, navigationstjänster hitta rätt. Lyssna på information om hur Belägenhetsadresser är grunden till ordning, vad som står i den standard och handbok som hjälper till i arbetat att sätta adresser.

pdfPresentationsbilder

 

12.00–13.00 LUNCH OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

13.00–14.30 

Geodatastandardisering i världen

Moderator: Lena Bengtsson, verksamhetsarkitekt, Lantmäteriet

Om Sveriges plats i Geodatavärlden

Christina Wasström, SDI-samordnare, Lantmäteriet och ordförande ISO/TC 211

pdfChristinas presentationsbilder

Vad pågår inom internationell standardisering

Mats Åhlin, projektledare, SIS, Swedish Standardisation Institute

pdfMats presentationsbilder om internationell standardisering

GIS/BIM ur ett användnings- och standardiseringsperspektiv

Peter Axelsson, specialist datasamordning/BIM, Trafikverket

En digitaliserad samhällsbyggnadsprocess bygger på ett smidigt informationsflöde mellan olika aktörer. För att nå dit behövs både nationell och internationell standardisering. Standarder för Geodata och BIM måste dessutom samexistera och förstå varandra för att inte hamna i informationsstuprör.

pdfPeters presentationsbilder

 

14.30–15.00  FIKA OCH UTSTÄLLNINGSBESÖK

15.00 GEMENSAMT PASS I PLENUM

Gå till parallella spår:

Huvudspår 3 maj

Breakout 3 maj – Kompetensutveckling

arbetasmart hand gron stad

anmäl dig här knapp

Keynote

Jessica Carragher Wallner

Keynote av: Jessica Carragher Wallner, strategisk rådgivare på PwC med fokus på offentlig sektor och digital transformation.

Mika Burman Götz

Keynote av: Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

Partner

 sis swedish 120pxdataforeningen kompetens

Arrangörer

 geoforum sverige logo

lantmateriet logotyp