Vilken typ av GPS är vanligast?

En fråga som ställdes i studien av användning av geografisk IT bland privatpersoner, i ULIs undersökning Lägesbild GI Sverige 2009, var "Vad är det för typ av GPS-enhet ni har?"

lbgis_priv_typ_gps

Diagrammet ovan visar hur informanterna, som äger en GPS, har svarat på frågan om vilken typ av GPS-enhet de har.

Det förefaller som att många respondenter tolkat det som att en GPS i bilen, m fl också är mobil/handhållen därav är detta alternativ väldigt högt.