Hur vanligt är det med GIS-strategier inom offentlig sektor?

Organisationer inom offentlig sektor fick i undersökningen Lägesbild GI Sverige svara på frågan: "Har ni inom er organisation någon fastställd/beslutad strategi som innefattar GIS?"

Stapeldiagrammet nedan visar att en majoritet av organisationerna inte har en sådan strategi. Strategier som behandlar geografisk information och GIS anses av många vara viktigt för spridning av GIS till fler områden, och det borde motivera fler organisationer att ta fram IT/GIS-strategier.

 

lb_off_strategi_txt_270