Lantmäteriet har arbetat för att regeringen ska avsätta medel till mer öppna geodata från myndigheten. Det fanns förhoppningar om ett positivt besked redan nu, men regeringens budgetproposition för 2018 innehöll alltså inga medel till detta. Liksom förra året aviserar regeringen att man senast 2018 ska återkomma med besked i frågan. Nu fortsätter Lantmäteriet sitt arbete för öppna data.

Läs mer

I detta nyhetsbrev från Geoforum Sverige kan du läsa om den nya Digitaliseringsmyndigheten, ny nationell laserskanning, Susanne Nellemann Eks blogginlägg om hur regeringens budget påverkar våra frågor, PTS delrapport om öppna data, drönarkonferensen, nya medlemmar, standardiseringsprojektet för geodata i kommuner, arbetet med Geodatastrategin, mötesplatsen Smarta städer och mycket mer. 

Läs nyhetsbrev nr 11 2017, som skickades 20 september. Ännu inte prenumerant? Börja prenumerera här!

Riksarkivet har sedan 1 juli 2016 till och med 31 december 2018 i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Nu har en första delrapport lämnats till regeringen. Senast sista januari 2019 ska uppdraget redovisas.
Läs mer

Lantmäteriet har beslutat att 1 juli 2018 sluta tillhandahålla tryckta versioner av de så kallade allmänna kartorna. I stället kommer användarna att hänvisas till e-tjänster där man kan skapa egna kartor, titta på befintliga kartor i olika utsnitt och, om man så vill, skriva ut kartorna själv.

Läs mer

Regeringens budgetförslag är här. Lantmäteriet får inga pengar till en reform för öppna data. Men, regeringen föreslår nu en ny myndighet – Digitaliseringsmyndigheten – som får ansvar för öppna data. Ytterligare en positiv sak för branschen är att budgetförslaget innehåller ett stort anslag för digitalisering inom samhällsbyggandet. Det är Boverket som får anslagsökningen och en stor del går till ett kunskapslyft om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. 

Läs mer