öppna data, ettor och nollor bakom hänglås
EU-direktiv pressar fram öppna data i offentlig sektor

PRESSINBJUDAN 2019-06-12, STOCKHOLM

Att öppna upp och sluta ta betalt för kartdata från offentlig sektor är en förutsättning för snabbare digitalisering och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle, samt leder till ökad innovation hos företagen. Frågan är nu högst aktuell igen. EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna kartdata. Den 14 juni arrangerar Geoforum Sverige ett seminarium om Vägen fram till öppna data. Journalister och kommunikatörer är välkomna att delta.

EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) ska vara implementerat i svensk lagstiftning under 2021. För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör kartor och geodata som öppna data. Arbetet inom flera olika regeringsuppdrag för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen driver också frågan framåt. 

På seminariet Vägen fram till öppna data får deltagarna höra om vad det omarbetade PSI-direktivet innebär för Sverige och hur Infrastrukturdepartementet arbetar med frågan. Resultat från regeringsuppdraget om Säker och effektiv tillgång till grunddata presenteras, liksom erfarenheter och framtidstankar från Danmark som redan har börjat tillgängliggöra grunddata.

Vi avslutar seminariet med ett samtal med Civilutskottets vice ordförande Larry Söder och några tidigare talare samt publikfrågor.

– Den här dagen presenteras de viktigaste byggstenarna för det paradigmskifte, där Sverige börjar använda offentliga data som en strategisk resurs, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

Program

Hur utvecklas Danmarks grunddataprogram?
Peter Knudsen, Programleder for Ejendomsdataprogrammet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark

Grunddatauppdraget har slutrapporterats – vad innebär resultaten?
Lars Kristian Stölen, Grunddatauppdraget, Lantmäteriet/SGU
Malgorzata Drewniak, juridisk expert, Lantmäteriet

Reviderat EU-direktiv om öppna data och PSI – Sveriges arbete i frågan
Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att identifiera värdefulla data enligt PSI-direktivet
Anna Svedlund, uppdragsledare, Lantmäteriet

Frågor och diskussion: Hur ser vägen fram till öppna geodata ut?
Larry Söder, riksdagsledamot (KD) och vice ordförande i Civilutskottet
Tidigare talarna Anna Svedlund, Lars Kristian Stölen och Malgorzata Drewniak

Se fullständigt program

Välkommen!

Journalister och kommunikatörer är välkomna att delta. Anmäl dig via mejl till Geoforum.

TID: 14 juni 2019, kl 10.00–12.15 (Fika från 9.30)
PLATS: Geoforum Sverige, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra fokusområden är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och smarta städer samt kompetensförsörjning.