Kartteknik visar lösningar för ett hållbart samhällsbyggande

PRESSMEDDELANDE

Den 7-8 oktober på Slagthuset i Malmö hålls konferensen GEOINFO 2015. Här samlas ett stort antal specialister som fördjupar sig i hur vi kan lösa samhällsutmaningar genom att bygga våra beslut på fakta från stora datamängder, till exempel från satelliter och sensorer för miljöövervakning, trafikövervakning och kunskap om hur människor rör sig i staden.

Vår framtid kommer handla mycket om stora datamängder, så kallade Big data. GEOINFO 2015, som arrangeras av branschorganisationen ULI Geoforum, fokuserar på hur man kan visualisera och åskådliggöra stora datamängder med kartor.

– Genom att koppla stora datamängder till kartan så kan komplexa samband göras begripliga. Det är GIS-teknikens hemlighet och storhet, säger Susanne Nellemann Ek, kanslichef och vd för ULI Geoforum.

Inomhuspositionering

Många använder sig dagligen av mobilens positionering för att hitta adresser. Ny teknik möjliggör nu inomhuspositionering, och det finns i appen för GEOINFO 2015. Inomhuspositionering i kombination med sensorer genererar rörelsemönster som är värdefull information för exempelvis fastighetsägare och butiksägare i gallerior och flygplatser.

Smarta städer

Konceptet Smarta städer är ett av flera teman på konferensen. Vid inledningssessionen talar SmartCity-experten Kim Spiegelberg Stelzer om hur ny teknik bidrar till att förverkliga Köpenhamns koldioxidutsläppsmål. En app som optimerar trafiken för stadens cyklister har tagits fram för att underlätta både för invånare och i miljöarbetet.

Hållbar kustzonplanering

Kartteknik används också för att hitta lösningar för en hållbar kustzonsplanering. Erosion av stranden är ett problem på flera håll i sydligaste Sverige. Sveriges geologiska undersökning har utarbetat en metodik för bedömning av erosionsrisk runt Skånes kust.

3D-visualisering och datorspelsteknik – för ökat medborgarinflytande

Datorspelsteknik och virtual reality kan visualisera stadsmiljöer med hög detaljgrad, och användarna kan i realtid färdas i 3D-miljön och uppleva ett förslag eller förlopp. 3D-miljön kan också visa simuleringar av exempelvis översvämning, buller och trafikflöden.

Om GEOINFO 2015

GEOINFO är en populär mötesplats som i år samlar cirka 250 deltagare. Här kan man delta vid seminarier, workshoppar, träffa branschföreträdare och besöka utställningen där verksamheter visar upp sina produkter och tjänster. Årets teman är smarta städer, öppna geodata, kustzonsplanering, geodata i 3D och spel & virtual reality.

Vi som arrangerar är branschföreningen ULI Geoforum i samarbete med den regionala föreningen SamGIS Skåne.

Kontakt

Är du intresserad av att delta eller vill du intervjua någon speciell person ur programmet? Mejla eller ring Lisa Samuelsson, projektledare för GEOINFO 2015, 073-507 31 62 eller lisa.samuelsson@uli.se

Webb: uli-geoforum.se/geoinfo2015

pdfPressmeddelandet i pdf