Finns det något politiskt tryck i frågan om digital samhällsbyggnadsprocess. Tar ansvariga ministrar några initiativ?

Det tycker jag. Genom regleringsbrevet till Lantmäteriet tar Mehmet Kaplan flera initiativ som är grundläggande för att få ihop ett obrutet digitalt informationsflöde. Även länsstyrelserna har fått instruktioner inom området.

Läs mer

Vilken position kan Sverige ta som en attraktiv nation för utveckling av drönartjänster och vilka är de största användningsområdena idag och vilka kommer här näst?

Vi kan inte flyga men med drönarens kamera kan vi nå högt upp och få överblick.

Läs mer

Vi önskar alla våra medlemmar, och övriga läsare, en riktig god jul och ett gott nytt år. Vi vill också passa på att tacka er för ett gott samarbete under 2015!

Vad förde 2015 med sig och vad väntar nästa år? Häng med! 

Läs mer


GIS och geodata har en viktig roll att spela på många sätt. En av dem är att bidra till innovation i offentlig och privat verksamhet. Vad är det då konkret för problem vi kan lösa för kunden med våra geodata och vår teknik? Det måste vi göra begripligt och på ett attraktivt sätt erbjuda kunden.

Läs mer

Vilka är det två största utmaningarna i din organisation de närmaste två åren?' Och i vilka frågor ser din högsta ledning att ULI Geoforum kan stödja din organisation? Vi har satt igång en process på ULI Geoforum där vi blickar framåt och spanar efter utmaningar för vår bransch och hur vi kan stödja er och vässa vårt erbjudande.

Läs mer