Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige
Presentation och Geoforums verksamhet 2020

VD på bloggen

Efter två veckor som vd på Geoforum känner jag att det är dags att presentera mig, min bakgrund och mina tankar om Geoforums verksamhet. År 2020 kommer Geoforum fortsättningsvis att fokusera på att lyfta fram den enorma potential som finns i att jobba datadrivet och specifikt att använda geodata vilket kan ge så mycket samhällsnytta. Det är ett stort privilegium att få möjlighet att leda Geoforum och jag ser fram emot att lära känna er.

Först ger jag er chans att börja lära känna mig.

Presentation

De senaste åren har jag jobbat på Exploateringskontoret inom Stockholm stad. Där har min roll varit att leda och coacha medarbetare samt jobba med utvecklingsarbete inom byggprojekt av allmän platsmark. Arbetet har inneburit mycket rekryteringar samt kontinuerlig strategisk förändringsledning. Under min tid på Exploateringskontoret har jag varit enhetschef för landskapsarkitekter, trafikplanerare och senast som enhetschef för byggprojektledare.

Samhällsbyggande och föreningsverksamhet

Jag har ingått i styrgruppen för ”Teknisk dokumentation, pilotprojekt Slussen och Hagastaden”, som syftar till att ta hand om teknisk dokumentation från projekten på ett mer effektivt och strukturerat sätt, vilket underlättar arbetet för Stockholm stad.

Jag har även varit engagerad som vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Föreningen är över hundra år gammal och har som syfte att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet. Engagemanget gör att jag har ett stort kontaktnät inom samhällsbyggnadsbranschen över hela landet och internationellt genom medlemskap i IFME, International Federation of Municipal Engineering. Innan Stockholm stad jobbade jag tio år i Jönköpings kommun på olika tjänster inom Tekniska kontoret. Jag har genom föreningsarbetet och yrkesrollerna erhållit en stor vana att bedriva påverkansarbete samt ordna konferenser och mötesplatser.

Nätverkande och fritid

Jag är en person som gillar att nätverka och jag trivs mycket bra med att leda en organisation mot uppsatta mål. Fritiden spenderar jag gärna hemma med familjen i Enskede eller på resor. Jag älskar att åka slalom och siktar på minst en skidresa per år.

Verksamheten

Nu är verksamhetsåret 2020 i full gång och Geoforum kommer att fortsätta skapa mötesplatser för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nya samarbeten. Geoforum fortsätter att föra fram viktiga budskap, syns i politiska sammanhang samt levererar omvärldsanalys av geodatabranschen och verkar för en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Mötesplats för digital samhällsbyggnadsprocess

Den 21-22 april äger årets viktigaste nationella mötesplats rum i Stockholm: Arbeta smart inom planering och byggande 2020. Konferensen som Geoforum arrangerar för 18:e gången i ordningen, och detta år tillsammans med BIM Alliance, ger många exempel på framgångar med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. De stora hållbarhetsutmaningarna kopplat till klimat, urbanisering och segregation kräver nya lösningar och arbetsprocesser. Digitalisering tillsammans med kunskap från professionen och forskningen, kan effektivisera processer, korta planerings- och byggtider, få medskapande medborgare och bästa möjligheter att skapa hållbara städer och samhällen. Det är att arbeta smart!

Smart City 2020

Smarta hållbara städer och samhällen är ett av Geoforum Sveriges fokusområden och därför är Geoforum samarbetspartner till Smart City 2020. Smart City är årets största nationella mötesplats för smarta städer och urban innovation och äger rum den 20-22 oktober på Stockholmsmässan. Temat för konferensen är Människan och hållbarhet i centrum för den smarta staden.

UAS Forum 2020

Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle och UAS Forum 2019 som gick av stapeln i november blev tydligen en succé. Efterfrågan på en ny mötesplats i år är stor, därför kör vi i november en uppföljning av detta vinnande koncept tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta tillvara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Jobbar ni med drönare i er verksamhet eller vill komma igång, boka in 10-11 november i Linköping.

Du kan läsa mer om mötesplatserna här

Hör av dig!

Vad händer i din organisation? Vilka spännande projekt/uppdrag håller ni på med just nu? Har ni bra förslag på föredrag och/eller andra aktiviteter för föreningen? Ni medlemmar kan sprida nyheter via webben samt via nyhetsbrevet och använda Geoforums kanaler för att rekrytera personal. Kontakta mig om du har information du vill nå ut med eller har synpunkter och förslag!

Datadriven utveckling

Geoforum kommer även fortsatt att fokusera på att lyfta fram den enorma potential som finns i att jobba datadrivet. Genom att nyttja potentialen med geodata samt genom att jobba datadrivet, kan vi bygga städer och samhällen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Det är ett stort privilegium att få möjlighet att leda Geoforum, och tillsammans med er medlemmar bidra till den digitala samhällsutvecklingen i Sverige!

Sofi Almqvist, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Sofi Almqvist vd Geoforum Sverige

Fler blogginlägg