Drönare i luften och Petra Dalunde
Drönare i en Not Boring testbädd

I den öppna IKT-testbädden och samverkansarenan för den hållbara och uppkopplade staden – Urban ICT Arena – är drönare ett av tre fokusområden. Vi ställde några frågor till programchefen Petra Dalunde som kommer att medverka som talare på konferensen Drönare för datainsamling 2018.

Varför har Urban ICT Arena valt drönare som ett fokusområde?

– Dels har vi startupen Globhe som Supporting Partner med oss i testbädden. Sedan har vi en annan drönar-startup – Skarl – som har utvecklat en drönare som kan användas vid luftkvalitetsmätningar. Vi ser även att drönare skulle kunna användas vid utrymning av stora arenor eller andra typer av inomhusstäder samt om man vill lösa ”the last mile”-utmaningen på ett praktiskt sätt.

Vilka tjänster hoppas du kommer att utvecklas med hjälp av data som samlas in med drönare?

– Till exempel prognoser av hur morgondagens rusningstrafik ser ut, vägvisare till närmaste parkering, prognos av pollenhalter, kartering av luftföroreningar och smartare och tryggare parker med friskare träd.

Inom vilket område tror du att användningen av drönare kommer att öka mest och göra mest nytta inom de närmsta tre åren?

– Det är en mycket bra men svår fråga. Jag tror att det kommer att se olika ut i olika länder, både beroende på behov och tekniska möjligheter, men även hur regelverk och lagstiftning ser ut.

Vilka är de största hindren som du ser i arbetet med drönare, och de datamängder som de samlar in?

– Vi måste hitta hur vi ska jobba utan att riskera att människor och egendom skadas när vi utvecklar olika typer av drönartjänster. Vi behöver ha med oss tillsynsmyndigheterna som ansvarar för luftrum, gaturum, integritet och så vidare i arbetet med att utveckla drönaranvändandet, men de har ofta ont om resurser och inga tydliga uppdrag att bidra till detta. Och frågan hur de ska kunna delta i projekt som hanterar dessa frågor utan att därmed bli jäviga måste lösas, liksom att de behöver få resurser för att jobba med dessa frågor.

Vad kommer du att berätta mer om på konferensen?

– Jag kommer att berätta om aktiviteterna inom Urban Drone Lab och prata om horisontalisering – vikten av att låta sig omkullkastas och hitta den nya ”affären” för att kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Jag kommer också att berätta om vår metod #NotBoring, samt lyfta vikten av att införliva slutanvändaren redan från början i projekten (kvadrupel helix) och varför det ställer nya krav på oss och våra processer.

Läs mer om Urban Drone Lab inom Urban ICT Arena.

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar äger rum den 23 januari i Stockholm.