Rundabordssamtal med ideér och lösningar
Nytt rundabordssamtal om offentligt åtagande

I början av juni arrangerade Geoforum Sverige ett första möte om offentligt åtagande inom geodataområdet. Deltagarna var överens om att gränsdragningarna behöver förtydligas och att fortsatt dialog är viktigt. Den 5 oktober hålls nästa rundabordssamtal.

Det offentliga åtagandet är intressant i digitaliseringen av samhällsbyggandet och den kommande reformen mot öppna data i offentlig sektor. För vem gör vad för att realisera digitaliseringen inom samhällsbyggandet? Och vad ansvarar myndigheter respektive kommunerna för, och vilken roll kan privat sektor ha i reformen mot öppna geodata?

Geoforum Sverige tar inte ställning, men vi erbjuder en mötesplats där myndigheter, kommuner och företag får lyssna till varandras perspektiv i frågan. En särskild inbjudan kommer att gå ut till ansvariga myndigheter och kommunrepresentanter.

Lägg in rundabordssamtalet i kalendern och anmäl dig till geoforum@geoforum.se senast 27 september.