Rundabordssamtal med ideér och lösningar
Rundabordssamtal om offentligt åtagande

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Hur påverkar en reform mot öppna data det offentliga åtagandet? Vad gör staten och kommunerna idag, och vad gör näringslivet? Behöver rollerna ändras och hur då? Det var frågor som diskuterades på Geoforum Sveriges första möte om offentligt åtagande, den 14 juni. Deltagarna på mötet var överens om att gränsdragningarna behöver förtydligas.

Inom samhällsbyggandet är digitalisering och öppna data högst aktuella och viktiga frågor. Det gör också att det offentliga åtagandet inom geodataområdet blir intressant. För vem gör vad för att realisera en helt digital samhällsbyggnadsprocess och visionen om den smarta staden? Och för att kunna tillhandahålla öppna geodata i offentlig sektor är det viktigt att tydliggöra vad myndigheter ansvarar för och vad kommunerna ansvarar för, samt vilken roll privat sektor ska ha i detta arbete.

Geoforum Sverige tar inte ställning, men vi erbjuder en mötesplats där myndigheter, kommuner och företag får lyssna till varandras perspektiv i frågan. Fortsatt dialog mellan de inblandade aktörerna på detta sätt var ett önskemål från deltagarna på mötet den 14 juni. Det konstaterades också att det vore bra med deltagande från fler ansvariga myndigheter och kommunrepresentanter. En särskild inbjudan kommer att gå ut till dessa aktörer.

Är du intresserad av att delta i kommande rundabordssamtal, hör av dig till kansliet.

Uppdatering: Nytt möte 5 oktober i Stockholm