Digitalisering och geodata för en bättre värld

I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

 

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inspirerade när han inledningstalade om digitaliseringens kraft på Geoforums årsmöte. Han gav perspektiv på den omvälvande transformation vi är inne i och lyfte vikten av att diskutera frågor som rör integritet och säkerhet men även etiska och filosofiska aspekter av digitaliseringen.

–  Digitaliseringen är vår tids största förändringsfaktor. Uppdraget, inte minst för geosidan, är att se till att de nya tjänster och funktioner vi levererar är till nytta för människor och tar oss framåt. Här behöver vi tänka till. Utvecklingen går snabbt framåt och det kräver flexibilitet och anpassningsförmåga.

Khashayar Farmanbar, som själv har en bakgrund från geodatabranschen tryckte också på betydelsen av geodata för framtidens innovativa lösningar och hållbar tillväxt.

– Geodata kommer att visa vägen framåt för förbättringar och där ska vi ta täten. Sverige är ett av världens mest innovativa länder, så är det någonstans i världen vi kan producera tekniska lösningar som förbättrar livet för många människor så är det här.

Slutligen gav Khashayar Farmanbar en uppdatering kring aktuella regeringsuppdrag och fokusområden framåt.

Hur bidrar geodata till en bättre värld?

Nästa talare i programmet var Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar. Andreas, som har en bakgrund som klimatanalytiker och miljöforskare, gav en spännande presentation om geodatas superkrafter och hur geodata bidrar till en bättre värld. Vi fick lyssna till flera exempel på hur vi kan använda geodata för att lösa klimatkrisen och potentialen i smarta städer.

andreas gyllenhammarAndreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco.

Därefter fick vi se konkreta exempel på hur geodata kan användas i praktiken från Jenny Hylin, geodatasamordnare på Stockholm vatten och avfall. Hon berättade om deras hållbarhetsarbete och hur det jobbar strategiskt med geodata i verksamheten.

Jenny HylinJenny Hylin, geodatasamordnare på Stockholm Vatten och Avfall.

Efter inspirationsföreläsningarna hölls Geoforum Sveriges årsmöte där vi fick information om året som gått och Geoforums strategiska inriktning. Under årsmötet valdes Geoforums styrelse med tre nya styrelseledamöter och Patrik André, Skogsstyrelsen som ny styrelseordförande.

Vi tackar alla talare och deltagare för en inspirerande eftermiddag. Geodata och digitalisering behövs för att klara våra klimat- och hållbarhetsutmaningar, och vi måste arbeta tillsammans för att ta oss an utmaningarna på bästa sätt.

Medlemmar i Geoforum kan ta del av inspelningarna från dagen på medlemssidorna.