Geoforums nya styrelse 2022

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 28 april valdes en ny styrelse med Patrik André som ny ordförande. Vid årsmötet valdes också tre nya styrelseledamöter: Malin Sträng, Avdelningschef Kart och GIS Värmdö kommun, Eric Hjelmestam, Vd MetaSolutions och Åsa Jadelius, Digitaliseringsstrateg Sundsvalls kommun. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Patrik André efterträder Jenny Carlstedt, Sweco, som varit styrelseordförande sedan 2020. Två andra ledamöter som nu avgår är Ulrika K Jansson, Karlstad kommun och Ante Erixsson, Ramboll. Vi riktar ett stort tack till dem alla för deras fantastiska engagemang och goda insatser i styrelsen! Istället för presenter har vi valt att ge en gåva till Läkare utan gränser.

Här hittar du hela Geoforum Sveriges styrelse 2022 med representanter från såväl företag, kommuner och statliga myndigheter som akademin.