Patrik André är ny styrelseordförande för Geoforum Sverige

Geoforum Sverige har valt Patrik André till ny ordförande. Patrik är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och ledamot i det nationella Geodatarådet. Han har lång erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor och stor kunskap om smart och hållbar samhällsutveckling med hjälp av geodata.

Vid Geoforum Sveriges digitala årsmöte den 28 april 2022 valdes Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen, till ny ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Han efterträder Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco.

– Jag är verkligen hedrad över uppdraget. Geoforum verkar i en framtidssektor, så det är lätt att bli entusiastisk över möjligheterna i föreningen. Geodata är unikt bra på att skapa möjligheter och i takt med att geodatasektorn utvecklas blir vi bättre på att hantera såväl de stora frågorna för vår planet som dagliga klurigheter i näringsliv och förvaltning. Vi har en stor uppgift och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, kansliet och inte minst våra medlemmar, fortsätta att driva det viktiga arbete Geoforum gör, säger Patrik André, ny styrelseordförande Geoforum Sverige.

Patrik André har arbetat med digitaliseringsfrågor och geodata på Skogsstyrelsen sedan 1989. Han drev tidigt utvecklingen av digitala verktyg för skogsägare, var geodatachef när Skogsdatalabbet, AI-satsningen och nationell laserskanning av skog etablerades. Han sitter även i Geodatarådet som är utsett av Sveriges regering att hantera frågor som rör geodata. Patrik André är ledamot i Geoforum Sveriges styrelse sedan 2021.

Vid årsmötet valdes också tre nya styrelseledamöter som förstärker styrelsen:

  • Malin Sträng, Avdelningschef Kart och GIS Värmdö kommun
  • Eric Hjelmestam, Vd MetaSolutions
  • Åsa Jadelius, Digitaliseringesstrateg Sundsvalls kommun

Vi kommer att presentera dem här på Geoforums webb inom kort.

Här hittar du hela Geoforum Sveriges styrelse med representanter för såväl företag, kommuner och statliga myndigheter som akademin.

Se även vårt pressmeddelande.