Julia Björklund, stadsingenjör i Stockholms stad
Stockholms nya stadsingenjör är ny ledamot i Geoforum

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 förstärktes styrelsen av bland andra Julia Björklund. Julia fick nyligen jobbet som Stockholms stads nya stadsingenjör, och i den rollen kommer hon att arbeta för fortsatt tillhandahållande av kommunala grundläggande geodata. Standardiserade data av känd och god kvalitet är en förutsättning för att lyckas skapa hållbara städer och samhällen menar Julia.

Intresset för kartografi och nyttan med att använda kartor som informationsbärare vid kommunikation har bidragit till att Julia Björklund arbetat med geodata under många år. Hon har en bakgrund från förlagsbranschen där hon arbetat med kartproduktion och utveckling. Sedan 2013 har Julia arbetat på Stockholms stad med fokus på att öka förståelsen och användningen av geodata med utgångspunkt från kundernas behov.

Julia har nyligen tillträtt som stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret i Stockholm och kommer i den rollen arbeta för fortsatt tillhandahållande av kommunala grundläggande geodata med hög kvalitet. I uppdraget ingår även verksamhetsutveckling. Detta för att bland annat möjliggöra en effektiv, digital stadsbyggnadsprocess och för att ge ökad tillgänglighet och rätt kvalitet på service till allmänhet och näringsliv.

– Jag ser fram emot att, genom styrelsens arbete, bidra till ökad dialog inom branschen och mellan kompetenser. Vi behöver fortsätta lära av varandra för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och där är tillgången på standardiserade data av känd och god kvalitet en förutsättning för att lyckas, säger Julia Björklund.

Läs styrelseordförande Eric Jeanssons artikel om alla nya ledamöter

Här hittar du hela styrelsen i Geoforum Sverige